Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Marken i Umeå allt fiberrikare

Umeå Energi har beviljats finansiering med 32,5 miljoner kronor för att under 4 år bygga ut bredbandsnätet på landsbygden i kommunen. Målet är att 95 procent av hushålen ska ha tillgång till 100 Mb/s år 2020.

Som en del i satsningen på att uppnå målen i den nationella bredbandsstrategin satsar regeringen 3,25 miljarder kronor för att bygga ut bredband på landsbygden. Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram i samverkan med Jordbruksfonden satsar ytterligare 600 miljoner för stöd till ortsammanbindande nät.

I Bredbandsstrategi för Sverige står att nio av tio av landets hushåll skall ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Umeå kommuns mål är att 95 procent av samtliga hushåll i kommunen skall ha tillgång till 100 Mbit/s och att 40 procent av hushållen skall ha tillgång till minst 200 Mbit/s redan år 2018.

Demokratifråga

I dag har ca 84 % av hushållen i Umeå tillgång till 100 Mbit/s.

– Lika tillgång till snabbt och stabilt bredband är en demokratifråga. Idag sker mycket av kontakten med myndigheter digitalt, vilket förutsätter att alla har bra bredbandsaccess. Tillgången till bredband i en region avgör också förutsättningar för näringsliv och i förlängningen tillväxt. Det känns därför väldigt bra att vi nu kan fortsätta utbyggnaden av bredband i snabb takt, säger Mats Berggren, vd vid Umeå Energi Bredband.

Ordnar alla tillstånd

På Umeå Energis hemsida finns information om hur man anmäler intresse för fiberanslutning till sin fastighet. Man kan också områdesvis följa projektets utveckling.

– Vi samlar in intresseanmälningar, hanterar all administration och kommunikation med fastighetsägare och företag i områdena. Vi skaffar sen alla tillstånd som behövs för att genomföra projektet, säger Mats Berggren.

Mer information:

Läs mer på Umeå Energis webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag