Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Norra Ön, fotograferat från ett flygplan.

Norra Ön ska bli en hållbar förebild

Umeå kommun inleder samverkan med Näringsdepartementet, för att ”etablera en struktur och organisation som ska underlätta planering, uppförande och förvaltning av en innovativ, attraktiv och hållbar stadsdel”. Ambitionen är att den kommande stadsdelen Norra Ön ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling.

Norra Ön är en del av ön Ön, som ligger i Umeälven i centrala Umeå. På Norra Ön planeras en ny stadsdel med upp emot 3 000 nya enheter, i huvudsak bostäder men även en del verksamheter. Boende och verksamma på ön ska uppmuntras att i första hand använda andra färdsätt än bil för vardagsresor. Gång- och cykelbroar mellan Norra Ön och centrala målpunkter planeras att vara på plats i samband med att inflyttningen till området startar.

Umeå första kommunen

Med projektet Norra Ön är Umeå kommun med i ett nätverk som startats av Regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande. Nätverket består av ett växande antal kommuner i Sverige och syftar till att sprida kunskap mellan kommuner som bygger nya stadsdelar och står inför liknande utmaningar. Ett annat av utredningens uppdrag är att underlätta arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling och där är Umeå första kommun ut.

Produkter, tjänster eller metoder

Ambitionen är att det i den färdigställda stadsdelen ska finnas innovativa produkter, tjänster eller metoder som kan visas upp.

Samtidigt som strandskyddet upphävs för stora delar av Ön, ska naturvärden beaktas, värdefulla strandskogar bevaras och allmänhetens tillgång till stränderna väsentligen förbättras. Stränderna ska utgöra viktiga inslag i boendemiljön med stora rekreationsvärden, för både boende på Ön och andra Umeåbor.

– Norra Ön kan bli en verkligt modern stadsdel. Med oss har vi erfarenhet av flera innovativa lösningar, som uppmärksammats både nationellt och internationellt. Finalplatsen i Europas Innovationshuvudstad var en bekräftelse på att vi vill vara med om att leda utvecklingen, säger Janet Ågren (S), ordförande i planeringsutskottet, om att utskottet godkänt en överenskommelse om samverkan med Näringsdepartementet.

Läs mer om några av Umeås hållbara lösningar:

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag