Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar området där NUS är beläget.

Norrlands universitetssjukhus bäst för tredje gången

För tredje gången är Norrlands universitetssjukhus i Umeå bäst i landet i sin kategori. När tidningen Dagens Medicin rankar landets bästa universitetssjukhus väger den medicinska kvaliteten tyngst.

Norrlands universitetssjukhus, Nus, placerar sig för tredje gången på första plats bland landets universitetssjukhus efter att Dagens Medicin bedömt nära 150 indikatorer. Inom den i särklass tyngsta kategorin, medicinsk kvalitet, utmärker sig Nus som etta på områdena cancervård och ljumskbråcksoperationer.

Men minst lika viktigt är att även patienterna anser att sjukhuset är bäst.

Samverkan är nyckeln

Norrlands universitetssjukhus har de sex gånger som Dagens Medicin gjort rankingen, tävlat med Linköping i toppen. 2013 och 2016 kom Nus först, övriga år har Linköping rankats som etta. Även denna gång var det knappt – men till Umeås fördel.

– Fantastiskt glädjande, det är medarbetarnas insatser på alla tre sjukhus i länet som ger oss ännu en första plats. Det är med en långsiktig satsning på utveckling och samverkan i länet, i norra regionen och nationellt som vi lyckas hålla hög kvalitet på den högspecialiserade sjukhusvården. Vi försöker också förbättra tillgängligheten vilket är en stor utmaning med den generationsväxling som pågår inom alla yrkesgrupper, säger landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg.

Omfattande jämförelse

Bakom utmärkelsen ligger Dagens Medicins gedigna jämförelse, där de har bedömt och rankat de sju sjukhusen utifrån tusentals uppgifter från Öppna jämförelser, patientenkäter och andra mätningar dit vården själv rapporterat sina resultat.

Viktiga faktorer är hur sjukhuset klarar sin ekonomi, vårdgaranti, patientenkäter, väntetider på akuten, vårdplatssituation, förekomst av trycksår och hur personalen följer kläd- och hygienrutiner. Här står att läsa att sjukhuset ligger på 2:a plats vad gäller tillgänglighet, på 3:e för trycksår och på 4:e när det gäller ekonomin.

Men det är naturligtvis kvaliteten i vården som är viktigast.

Ständig utveckling

Cancercentrums verksamhetschef Elisabeth O Karlsson är stolt och glad över utmärkelsen.

– Vår långa tradition av teamarbete och systematiska förbättringar har lagt grunden till de goda resultaten. Vi ska fortsätta skapa bra processer, minska onödig väntan och vara tillgängliga för patienter och anhöriga i samarbete med sjukhus i länet och i regionen. Arbetsmiljön är också viktig. Om medarbetarna trivs bidrar det till bra resultat.

I delkategorin cancervård väger de kirurgiska parametrarna tungt. Torbjörn Myrnäs, verksamhetschef på Kirurgcentrum, är också han glad och stolt över att Kirurgcentrum är delaktig på flera sätt.

– Extra roligt är resultatet inom ljumskbråckskirurgin där vi ser resultatet av samarbetet i länet. Att koncentrera ingreppen till Lycksele lasarett där man infört gruppmottagning är ett lysande exempel på välfungerande lösningar i sjukvården, säger Torbjörn Myrnäs.

Beröm från socialministern

Vid prisutdelningen fick hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg ta emot priset av Dagens Medicins redaktionschef Katarina Ekspong. Helt oplanerat dök också socialminister Annika Strandhäll upp och lämnade över både blommor och en uppmuntrande hälsning till medarbetarnas gedigna arbete, som nu gett Nus priset för tredje gången.

– De fantastiska medarbetarna är kärnan i att ni över tid lyckas upprätthålla en sådan kvalitet och det är roligt att, i en tid när vi ofta pratar om vården tuffa kriser, få visa vilken kvalitet vi har i den svenska hälso- och sjukvården och inte minst här, säger Annika Strandhäll.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag