Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bild som visar en vy över Umeå.

Nytt råd för närmare dialog mellan företagare och beslutsfattare

Branschorganisationen Företagarna och Umeå kommun har kommit överens om en avsiktsförklaring för att starta ett företagarråd. Rådet ska ge närmare dialog mellan företagare och Umeå kommun.

Det nya rådet ger företagare en tydlig ingång och plattform för att lyfta frågor till kommunen, som i sin tur får en kanal att diskutera utveckling och att informera om frågor som berör företagare. Rådets uppgift blir är att föra fram viktiga företagarfrågor till kommunen, där de kommer träffa tjänstemän och politik.

-Detta är ett viktigt initiativ för att öppna upp en ännu närmre dialog kring frågor som rör företagande i vår kommun säger Peter Juneblad, Näringslivschef Umeå kommun.

Företagarrådets sammansättning

Rådet väljs av branschorganisationen Företagarna, där fokus i representantvalet ligger på att matcha kompetens med fokusfrågor. Exempel på frågor som rådet kommer diskutera är upphandling, snedvriden konkurrens, tillstånd, mark, kompetens och myndighetsutövning.

-Genom företagarrådet får vi en formell kanal att diskutera företagarnas förutsättningar och utmaningar i Umeå kommun. Vårt uppdrag är att underlätta företagande och ge våra medlemmar bästa förutsättningar som företagare. Detta är ett sätt för oss att påverka i frågor som rör våra medlemmar säger Angela Ekman Nätt, Ordförande Företagarna Umeå.

I praktiken

Rent praktiskt kommer rådet att träffas fyra gånger per år, varav politiken är deltagande via näringslivs- och planeringsutskottet på två av rådets årliga träffar.

-Umeå är en stad med en stark tillväxt och ett aktivt och växande näringsliv, vi är mycket positiva till att vi tillsammans och i samverkan kan jobba för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra företag säger Hans Lindberg, Ordförande kommunstyrelsen.

Mer information:

De som vid uppstarten kommer ingå i rådet är:

Gustav Paringer, Aptum
Karin Bodin, Polarbröd
Torstein Bratvold, Entry Hub
Ingemar Åström, Umia
Ulrika Dorsch, UTT
Ulf Söderlund, Sävar Snickeri
Liselott Gustavsson, Gustavsson Rör
Hanna Wiik, Din Ekonomiresurs (Young professionals)
Roger Strandberg, Winn Marketing
Veronica Ottosson, Ingrids Specialkläder
Peter Eklund, Ekonomi Nord (ledamot i Företagarna Umeå)
Angéla Ekman-Nätt, Esam AB (ordförande Företagaran i Umeå)

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag