Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar människor som tränar på IKSU

Ökat gymintresse i Umeå

Ökat besöksantal på IKSU:s anläggningar i Umeå och träningstrender ställer nya och höga krav. IKSU har under våren utökat gymmen med nya ytor och uppdaterat utrustningen.

– På IKSU spa har vi under året skapat ytor för rörlighets- och funktionell träning samt utökat utbudet av konditionsutrustning, något som varit mycket efterfrågat från medlemshåll, säger Oskar Tollknäpper, chef Gym och Personlig träning, IKSU.

Även i gymmet på IKSU sport har det hänt grejer under våren. Skivstångsträning är och har under en längre tid varit en stor trend och önskemål om mer utrustning för detta har varit starka. IKSU sport är med sina 22 000 kvm en av Europas största träningsanläggningar.

Expanderat gym

Oskar fortsätter:

– Vi har expanderat gymmet på IKSU sport med drygt 200 nya kvadratmeter, en yta som vi tagit över från Idrottsmedicinska enheten. I och med denna expansion har vi kunnat möblera om och utöka med utrustning där vi upplevt mest behov, för att på så sätt nyttja ytorna mest ändamålsenligt. Vår förhoppning är också att känslan av ordning och reda skall öka i och med detta.

– Nu följer en rad förändringar under sommaren och hösten, som innebär att vi också på IKSU sport kan tillfredsställa medlemmarnas önskemål om ökad yta för rörlighets- och funktionell träning.

Något för alla

Ytterligare en del ny utrustning kommer att komma till, bland annat en s.k. laxtrappa, en pegboard (ett redskap populärt bland klättrare), ett battlerope samt en ny typ av armgång. Också nya kategorier av besökare hittar till gymmet i allt större utsträckning.

– Allt fler seniorer besöker våra gym. Vårt mål är att kunna erbjuda alla gymbesökare, oavsett ålder eller erfarenhet, ett attraktivt och uppdaterat träningsutbud och en trevlig miljö, säger Oskar.

– Vi har förmånen att ha mycket engagerade medlemmar som löpande ger oss feedback och kommer med önskemål om förbättringar, vilka vi försöker ta fasta på efter bästa förmåga. Vi är glada att nu kunna erbjuda våra medlemmar utökade och uppdaterade träningsytor.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag