Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Modell av ett hus 3D-utskrivet på en ZPrinter. Foto: Creative Tools AB.

Sliperiet i Umeå startar projekt för 3D-utskrifter av hus

I ett samarbetsprojekt värt 35 miljoner kronor ska forskare tillsammans med externa samarbetspartners utveckla teknik för att göra storskaliga 3D-utskrifter av cellulosabaserade material. Det handlar inte om några små utskrifter. Målet är att göra utskrifter av hus.

Digitaliseringens påverkan på tillverknings- och byggindustrin är ännu i sin linda. Nu tas ett steg för att Umeåregionen ska ligga i framkant inom området genom ett stort innovationsprojekt med bas på Sliperiet vid Konstnärligt campus vid Umeå universitet.

– Tanken med projektet är att vi ska utveckla teknik som kan användas till att förstärka tillverkningsindustrin i regionen. För Sliperiet är projektet, som kallas +Project, en del i strategin att bygga samverkan i en öppen och tvärvetenskaplig innovationsmiljö. Här skapar vi möten och samarbeten mellan olika vetenskapliga områden och med regionens företag, säger Marlene Johansson, föreståndare för Sliperiet.

3D-utskrifter i stor skala

Ett av delmålen i projektet är att ta fram cellulosabaserade material för 3D-utskrifter i stor skala, vilket kan handla om allt från att skriva ut fönsterlister och dörrar, till väggar och slutligen hela hus.

Sliperiet har tillsammans med olika samarbetspartners fått 17,6 miljoner i EU-stöd från strukturfondspartnerskapet i ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt som ska bygga ett starkt innovationsområde och regionalt kluster inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik. Totalt uppgår samverkansprojektet till 35,3 miljoner kronor.

Små och medelstora företag är målgruppen

Målgrupp för projektet +Project är små och medelstora företag inom byggrelaterade näringar, träföretag och s.k. kreativa näringar såsom arkitektur, design och IT. Företagare, kreatörer och företag ska tillsammans med universitet och forskningsinstitut utveckla prototyper på produkter och tjänster som bygger på regionens infrastruktur och råvara – prototyper som kan kommersialiseras av regionens företag och entreprenörer. Man ska också utforska nya, cirkulära affärs- och produktionsmodeller och skapa ett kompetenscentrum för hållbart byggande och förvaltande. Vid projektets avslut 2018 ska en världsexpo byggas som positionerar regionen som världsledande inom digital tillverkning och hållbart byggande.

Många samarbetspartners

Vid Umeå universitet är Arkitekthögskolan, Handelshögskolan, Informatik, Tillämpad fysik och elektronik (TFE) samarbetspartners. Projektet byggs också med forskningsinstituten Interactive Institute (Swedish ICT) och SP Processum, samt företag som Revenues, White Arkitektbyrå, och Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat. Umeå kommun och Region Västerbotten stödjer projektet genom medfinansiering.

– Det finns redan i dag teknik för utskrifter av exempelvis delar av hus i betong. Nu tas ett steg för att regionen ska ligga i framkant inom området digital tillverkning och så kallad mass-customization, som innebär en otrolig spännande framtidsmöjlighet för den regionala skogs- och byggindustrin och för regionens råvaror, Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare vid Sliperiet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag