Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Smarta Umeå trea i Europa

Umeå rankas som den tredje smartaste av Europas mellanstora städer. I rankningen, som är gjord av Wiens tekniska universitet, ingår sex kategorier och Umeå rankas etta inom Smart Environment (miljö).

I undersökningen ingår 77 städer med mellan 100 000 och 500 000 invånare och med minst ett universitet. Urvalet är städer som ”klarar sig på egen hand”, vilket innebär att Uppsala och andra städer nära en storstad inte ingår.

Rankningen toppas av Luxemburg följt av Århus och därefter Umeå. Av de tio första städerna ligger tre i Sverige, tre i Danmark och två i Finland.

Genom insamling av centrala data har Wiens tekniska universitet bedömt totalt 81 indikatorer, som ingår i följande sex kategorier.

Smart Governance

Kategorin inkluderar sådant som öppenhet och öppna data samt e-förvaltning i delaktigt beslutsfattande och samarbete. Här ingår också e-tjänster, till exempel appar.

Smart Economy

Med detta menas bland annat e-handel, ökad produktivitet, avancerad tillverkning och leverans av tjänster, innovationer samt nya produkter, nya tjänster och företagsmodeller.

Smart Mobility

Detta rör sådant som hållbara, säkra och sammankopplade transportsystem, helst rena och icke-motoriserade alternativ. Bedömningen gäller också huruvida allmänheten kan få relevant information för att spara tid, förbättra pendling, spara kostnader och minska koldioxidutsläppen.

Smart Environment

Omfattas gör exempelvis förnybara energikällor, övervakning av föroreningar, gröna byggnader, grön stadsplanering, resurseffektivitet, återanvändning och avfallshantering.

Smart People

Kategorin inkluderar bland annat tillgång till utbildning, mänskliga resurser och ledningskapacitet, och ett samhälle som främjar kreativitet och innovation.

Smart Living

Här mäts om det är en stad som är hälsosam och säker att leva i, och om det är en kulturellt levande stad med bra kvalitet på bostäder. Smart Living är också kopplat till social sammanhållning.

Mer information:

Läs mer om rankningen.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag