Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Rikshems nya lägenheter på Mariehem i Umeå

Trähus på åtta våningar i Umeå

Rikshem bygger 142 nya lägenheter på Mariehem i Umeå. Ett av husen blir åtta våningar högt och därmed norra Sveriges högsta trähus.

De tre bostadshusen byggs med trästomme i samarbete med Lindbäcks Bygg utifrån Rikshems designhuskoncept. De 142 lägenheterna är fördelade på tre hus med 110 hyresrätter och 32 bostadsrätter. Fastigheterna blir Green Building-certifierade.

– Som det bostadsbolag i Sveriges som bygger mest i trä känns det naturligt att vi nu kommer att bygga norra Sveriges högsta trähus. Att vi dessutom bygger både hyres- och bostadsrätter på Mariehem är viktigt för oss, då vi ser att blandade upplåtelseformer inom samma bostadsområde är en viktig faktor för att skapa hållbara samhällen, säger Erik Hävermark, chef projekt- och fastighetsutveckling, på Rikshem.

Energisnålare

Med de nya hyres- och bostadsrätterna på två rum och kök kompletterar Rikshem området med en mycket efterfrågad lägenhetstyp. Green Building-certifieringen innebär att de kommer att använda 25 procent mindre energi än de krav som ställs vid nybyggnad.

Inflyttning för det första huset beräknas till redan i december 2017, medan inflyttning i de två andra husen planeras till april respektive oktober 2018.

Från den 31 januari blev Rikshem Umeås största privata fastighetsbolag efter ett stort förvärv i slutet av förra året och har cirka 1 400 lägenheter i Umeå.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag