Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

På bilden visas Annika Rydman, Granö Beckasin, Anders Samuelsson, Gotthards Krog/Blå Huset,Tomas Renkonen, Umeå Folkets Hus, Mia Karlsson-Jonsson, Rex och Gabriella Hed Vall, Visit Umeå.

Annika Rydman, Granö Beckasin, Anders Samuelsson, Gotthards Krog/Blå Huset,Tomas Renkonen, Umeå Folkets Hus, Mia Karlsson-Jonsson, Rex och Gabriella Hed Vall, Visit Umeå, talade på Morgonpasset.

Umeå en hållbar destination

Besöksnäringen växer och är en tillväxtmotor för Umeåregionen ­– och branschen växer hållbart. Vid Morgonpasset den 1 november presenterades en rapport som placerar Umeå högt, och representanter för branschen berättade om sitt hållbarhetsarbete.

Inledde gjorde Dan Jonasson, Region Västerbotten. Han har granskat hållbarhetsarbetet i besöksnäringen utifrån, i enlighet med GSTC, Global Sustainable Tourism Council, ett FN-initiativ för hållbar turism. Detta system omfattar kriterier och indikatorer, som möjliggör en certifiering.

Bakom Hållbarhetsrapport Destination Umeå ligger bland annat rundabordssamtal, en enkät till företag (med 25 svar) samt en genomgång av styrkor och svagheter. Dan Jonasson kunde berätta att Umeå har 106 kriterier av 117 möjliga och 273 indikatorer av 321 möjliga.

– Jag har tittat på Åre, Kiruna, Järvsö och andra platser, och Umeå ligger väldigt högt.

Samarbete, stadsplanering, statistik

Men bra kan bli bättre. Några av Dan Jonassons strategiska åtgärdsförslag är att skapa ett hållbarhetsteam, samarbeta med grannkommuner samt intressera sig mer för plan- och transportfrågor.

– Besöksnäringen måste engagera sig mer i stadsplanering.

Ett annat råd är att utse en statistikansvarig, som kan undersöka sådant som beläggningsgrad, investeringar, sysselsättning och kundnöjdhet.

– Branschen har inte tydliggjort detta.

Trovärdig information

VisitUmeå, Gotthards, Stora hotellet, Sävargården, Västerbottens museum och Köksbaren är några av de företag som granskats i rapporten. De aspekter som undersökts är hälsa och säkerhet, lokal social och ekonomiska nytta, människors lika värde och respekt, miljö och klimat, kultur och natur, genuina upplevelser, tillgänglighet, kundnöjdhet, kvalitet och ansvar samt marknadsföring och information.

– Den information man presenterar ska vara trovärdig.

Dan Jonasson menar att det hänt mycket på hållbarhetsområdet genom åren.

– Nu är företagen mer medvetna. Den stora frågan är hur gör man verkstad av det.

Världsvana besökare

Gabriella Hed Vall, mötes- och evenemangsansvarig vid Visit Umeå, tog vid för att berätta om hur arbetet fortsätter kring att utveckla destinationen i en hållbar riktning. Hon nämnde bland annat nätverk Hållbara restauranger, via projektet Den koldioxidsnåla platsen.

– De vill gärna ha fler restauranger.

Visit Umeå har som uppdrag att öka den turistekonomiska omsättningen, till exempel genom konferenser och nya evenemang samt genom att stötta lokala arrangörer.

– Fokus ligger på evenemang, och där är idrotten ett gott exempel.

Gabriella berättade också att många som vill komma till Sverige utifrån är världsvana och medvetna.

– Det ställer höga krav på våra företag, som måste hålla tillräckligt hög kvalitet.

Lokala produkter

Gabriella tog samtalet vidare tillsammans med en panel, som fick börja med att beskriva hur de arbetar hållbart.

Anders Samuelsson, Gotthards Krog/Blå Huset:

– Vi är en certifierad KRAV-restaurang, och då är det viktigt med den ekologiska aspekten. Vi vill värna ett odlingslandskap och har ett samarbete med Brandts handelsträdgård, och vi har investerat i den.

Mia Karlsson-Jonsson, Rex:

– Vi är med i Hållbara restauranger, och det är väldigt bra att få en ”check” på var man ligger. Vi jobbar med lokala produkter så långt vi kan. Även koncepten är hållbara, och vi försöker använda historien som varit i huset.

Solid grund och hård konkurrens

Annika Rydman, Granö Beckasin:

– Vi vill skapa tillväxt och se till att folk kan bo kvar, utan att det sker på bekostnad av människor eller naturen. Vi har gäster som kommer för att vi står för de här sakerna, bland annat en kvinna från Tyskland som letat efter det. Nu bor hon i Granö.

Tomas Renkonen, Umeå Folkets hus:

– Vi konkurrerar med resten av Sverige, och för att vara med i upphandlingarna måste man ha en stämpel. I vårt fall är det Svanenmärkning, och vi var ett av pilotprojekten för att ta fram kriterierna. Det viktiga ordet är ödmjukhet. Vi gör det bästa vi kan, men med 10 000 luncher går det inte att bara ta lokalt lamm.

Man måste bottna

Anders Samuelsson svarade på Gabriellas fråga om det är en utmaning med kommunikation, att få ut det man gör:

– Det är alltid trevligt att få ut det i media eller att få ett pris, men drivkraften är att tänka varje dag hur vi kan utveckla och förbättra.

Annika Rydman betonade vikten av att man bottnar i vad företaget står för.

– De som jobbar hos oss känner till de kärnvärden vi står för. Det är svårt att hitta personal, och de som stannar hos oss gör det för att vi står för något.

Fler hotellrum än i Uppsala

En fråga om framtiden för hållbarhet besvarade av Tomas Renkonen.

– Det har verkligen blivit en industri. Det innebär också att man tjänar pengar, men det ökar också konkurrensen. På flera platser finns jättefina anläggningar och de kommer inte att stå tomma. Utmaningen är trovärdighet och få kunden att inse att vi faktiskt står för det här. Eller att överraska.

Umeå har i alla fall mycket goda förutsättningar. Gabriella Hed Vall berättade det finns 1 731 hotellrum, och det tillkommer snart 300 till.

– Utifrån kapacitet och kvalitet är vi i en helt unik position. Vi har en högre kapacitet än Uppsala.

Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun, sammanfattade Umeås förtjänster:

– Här kan man bo, och det finns en kombination av en attraktiv urban miljö och närhet till naturnära destinationer. Och så kan man äta fantastiskt.

Mer information:

Se livesändning av Morgonpasset, Umeå kommuns företagarfrukost, på Affärsliv 24, affarsliv24.vk.se. Morgonpasset arrangeras vanligtvis den första torsdagen varje månad. Sändningen börjar klockan 08.00.

Du kan också se sändningen i efterhand:

Morgonpasset torsdag 1 november: Destination: Grön tillväxt

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag