Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeåföretag och AstraZeneca utvecklar läkemedel

Lipigon Pharmaceuticals i Umeå har ingått ett forskningssamarbete med AstraZeneca. Målet är att utveckla läkemedel som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och hjärt- och kärlsjukdom.

Detta är det andra forskningssamarbetet mellan Lipigon och AstraZeneca. Tidigare har företagen arbetat tillsammans med att utveckla en metod för att identifiera små molekyler som gynnar en stabilisering av enzymet LPL.

– Mutationer associerade med förhöjd LPL-aktivitet skyddar mot hjärt- och kärlsjukdom, samtidigt som LPL-brist leder till en förhöjd risk att drabbas av förhöjda blodfettsnivåer och hjärt- och kärlsjukdom, säger Stefan K Nilsson, VD och medgrundare av Lipigon Pharmaceuticals.

Miljontals människor

AstraZeneca är ansvarigt för det kliniska utvecklingsarbetet och får marknads- och kommersialiseringsrättigheterna till alla eventuella framtida produkter. Enligt avtalet får Lipigon betalt upp till 110 miljoner dollar i utvecklings- och försäljningsbetalningar.

Stefan K Nilsson tror att överenskommelsen med AstraZeneca kommer att leda till att Lipigon kan bidra med innovativa, nya effektiva mediciner för miljontals människor med förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom.

– Vi kan därmed signifikant bidra till ett friskare liv och bättre livskvalitet för dessa patienter.

Ett erkännande

– Det nya samarbetet med AstraZeneca är en betydande bedrift för Lipigon och ett erkännande av vår läkemedelsutvecklingsplattform, säger Lars Öhman, styrelseordförande i Lipigon Pharmaceuticals.

Marcus Schindler, VP, CVMD Innovative Medicines unit, AstraZeneca, menar att inriktningen mot LPL är central för företagets strategi att utveckla nya mediciner för patienter med hjärt- och kärlsjukdom samt ämnesomsättningssjukdom.

– Lipigons innovativa approach är ett bra komplement till vår nydanande forskning inom det här utmanande området.

Mer information:

Läs mer på Lipigons webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag