Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar professor Oliver Billker och forskare Ellen Bushell.

Professor Oliver Billker och forskare Ellen Bushell, malarieforskare på institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. FOTO: MATTIAS PETTERSSON

Umeåforskare med i vetenskapligt genombrott

Professor Oliver Billker och forskaren Ellen Bushell från Umeå universitet och ett internationellt forskarteam har nått ett genombrott inom malariaforskning.

Forskarteamet har systematiskt undersökt arvsmassan hos malariaparasiten Plasmodium under hela dess livscykel och funnit sju metaboliska vägar som parasiten behöver för att infektera levern, där parasiten mångfaldigar sig snabbt innan den invaderar blodet och orsakar malaria. Rönen har publicerats i den prestigefyllda tidskriften the Cell.

Steg mot nya läkemedel

Genom att för första gången systematiskt undersöka alla olika livsfaser för malariaparasiten kunde det stora forskarlaget identifiera lovande områden för nya läkemedel som syftar till att störa parasitens invasion av levern.

De flesta anti-malaria-läkemedel riktar sig till blodstadiet i parasitens livscykel, men mycket få riktar sig mot levern. Växande resistens mot malarialäkemedel i blodet, så som artemisinin, gör att möjligheten att framställa nya leverfasläkemedel blir allt viktigare.

En dödlig sjukdom

Trots stora framgångar inom medicin och vetenskap dör i dag mer än 400 000 människor världen över årligen av malaria. Den smittsamma sjukdomen överförs genom bett av myggor infekterade med malariaparasiten Plasmodium.

Mer information

Läs mer om Oliver Bilkers forskning, Ellen Bushnells forskning, WHO:s World Malaria Report 2016 eller om Plasmodium-parasitens livscykel.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag