Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Lerstenens nya fastighet på Umestan.

Lerstenens nya fastighet på Umestan nämndes på Morgonpasset som ett exempel på effektivt byggande. FOTO: LERSTENEN

Umeå hett på fastighetsmarknaden

Med en befolkningstillväxt som har få motstycken är Umeå givetvis intressant för fastighetsinvesteringar. På Morgonpasset den 7 september berättade rådgivare och fastighetsbolag om deras syn på Umeås förutsättningar och framtid.

Anders Kjellander från Näringslivsservice inledde med en kort nulägesbild. Under 2016 färdigställdes 1 300 bostäder i Umeå, vilket motsvarar Sandåkern och Öbacka strand tillsammans. Efterfrågan på både bostads- och verksamhetsmark är väldigt stor.

Kjellander följdes av Jan Wejdmark och Anders Jörnsköld. De verkar vid Newsec, som har 2 000 medarbetare och som är norra Europas största full service-aktör på fastighetsmarknaden. Företaget erbjuder rådgivning, värdering samt inköp och försäljning av fastigheter åt uppdragsgivare.

– Vi är samhällsutvecklare. Det krävs stark samverkan mellan kommuner, investerare och andra, och där försöker vi vara ett smörjmedel.

Umeås uthålliga tillväxt

Wejdmark och Jörnsköld menar att Umeå inte ska jämföra sig med andra städer i norra Sverige.

– Det är dags att gå till nästa division.

I sitt föredrag valde de Stockholm och Göteborg, men framför allt Uppsala och Linköping som måttstockar. En av många uppgifter är att Umeå befolkningsökning åren 2000–2015 var 15,6 procent, vilket överträffade både Linköping och Uppsala. Umeå har haft en uthållig tillväxt från 1980 och framåt. Stor betydelse har Umeå universitet, och Umeå är mycket attraktivt bland studenter. Det är bara Lund som kan mäta sig när det gäller studieplatser i förhållande till folkmängd.

”Billigt” boende

En trend är att prisnivåerna gör att investerare rör sig bort från storstäderna. Två större kommersiella transaktioner i Umeå på senare tid är när Castellums köpte Norrportens fastigheter för 22 mdkr och

Heimstadens köp av 1 600 av Bostadens lägenheter. Newsec betonar att det är bra med nya aktörer.
– Ju fler kockar, desto mer soppa. Det ger bland annat nya influenser och ökad stabilitet.

Alla Umeåbor håller nog inte med, men bostadsrätterna beskrevs som ”billiga”. Under 2016 var snittpriset 26 800 kr/kvm, att jämföra med 70 000 kr/kvm i Stockholm.

Umeå har också relativt låga kontors- och handelshyror. I sammanhanget nämndes Lerstenens nya fastighet på Umestan som ett exempel på hur man kan bygga effektivt.

Stor utvecklingskraft

Analysen är att det i Umeå finns en bas för långsiktig stadsutveckling. Diös, Rikshem och Heimstaden är några av de aktörer som sökt sig till Umeå.

– Men det finns många som inte hittat hit. Visst låter det mycket att 40 företag söker mark, men i Nacka är det 143. Det finns mycket utvecklingskraft kvar i Umeå, men samtidigt upplevs det som svårt att komma in.

En förutsättning för att nya aktörer ska välja Umeå är att de måste erbjudas en stor volym. Slutsatsen ger i alla fall gott hopp för framtiden:

– Nästan alla vill till Umeå ur ett fastighetsperspektiv.

Samhällsfastigheter

En morgonpassning skickades sedan till Nils Styf, vd för Hemsö, som med 339 fastigheter till ett värde av 36 mdkr är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget ägs till 85 procent av Tredje AP-fonden. Definitionen av samhällsfastigheter är att de inrymmer skattefinansierad verksamhet för samhällsservice, framför allt vård, äldreomsorg, skola och rättsväsende.

Som Nils Styf kunde berätta, har bolaget en bra överblick över hur marknaden ser ut.

– Andelen äldre ökar, och vi vet i princip hur efterfrågan inom äldreomsorgen ser ut fram till 2030.

Stora investeringar

Styf nämnde också att det i Sverige måste byggas 1 000 skolor på tio år. Dessutom krävs investeringar i många befintliga skolor.

– Vi pratar om investeringar för 350 miljarder i kommunerna. De behöver hjälp av privata aktörer för att klara detta.

Nils Styf avslutade med att berätta om planerna för kvarteret Renen vid Östra station. Här kan det bli en multifunktionell fastighet, med en blandning av kontor, samhällsservice, sporthall, matbutik och eventuellt utbildning.

Mer information:

Affärsliv24 sänder live från Morgonpasset, men gör det också möjligt för dig att titta i efterhand.

Se Morgonpasset i sin helhet.

Se intervju med Christer Nederstedt, Heja.

Se intervju med Lars Carlstedt, fastighetschef, Coop Nord.

Se intervju med Elin Pietroni, vd, Upab.

Se intervju med Fredrik Lundberg, Länsförsäkringar Västerbotten.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag