Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en folksamling i en av Umeås parker.

Umeå nu över 125 000 invånare

Umeås befolkning ökade med 2 188 personer (1,8 procent) under 2017, och vid årsskiftet hade kommunen 125 080 invånare. Ökningen är den största sedan 1993.

– Det rimmar med att Umeå utsågs till superkommun 2017. Utmärkelsen grundas på attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, hur bra det går för den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Befolkningsökningen är ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg och att Umeå fortsatt är en bra kommun att leva och verka i, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Inflyttning från utlandet

Den främsta förklaringen till den ökade tillväxten är ökad inflyttning från utlandet, vilket naturligtvis sammanhänger med flyktingmottagningen och att allt fler har fått uppehållstillstånd i Umeå. Genomsnittet för nettot från utlandet brukar ligga på cirka 380 personer och på samma sätt som under 2016 är inflyttningen från utlandet fortsatt stor. Under 2017 uppgick inflyttningsnettot från utlandet till nära 1 000 personer.

Ökad inflyttning från övriga län

En del av folkökningen sammanhänger också med ett positivt netto från övriga riket. Umeå har under de senaste tre åren uppvisat ett positivt netto från övriga Sverige. Tidigare har vi tappat mot övriga riket. Nettot från Västerbottens län är drygt 450 personer och ligger högre än ett normalår.

Stabilt födelsenetto

Antalet födda var 1 494 personer, vilket är något över genomsnittet. Antalet döda varierar inte så mycket över tid och födelsenettot stannar på cirka 650 personer.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag