Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar två unga kvinnor som samtalar vid Frizon i centrala Umeå.

Umeås banbrytande jämställdhetsarbete blir förebild i EU

Umeå beviljas EU-medel motsvarande 1,4 miljoner kronor för sitt banbrytande jämställdhetsarbete. Det är inom EU-programmet URBACT som Umeå nu under två och ett halvt år ska leda arbetet i ett europeiskt nätverk med titeln Gendered Landscape.

Sedan länge arbetar Umeå som en av få städer i Europa genomgripande med ett jämställdhetsperspektiv i sin stadsutveckling. Umeå kommun har nu beviljats EU-medel till att leda ett europeiskt nätverk, ett så kallat ”Action Planning Network”, med fokus på att förstå jämställdhet i en lokal kontext.

– För första gången någonsin leder en svensk stad ett nätverk av det här slaget och det är också första gången URBACT har ett nätverk med temat jämställdhet. Umeå är i och med detta med och sätter agendan på EU-nivå för hur vi jobbar med jämställdhetsfrågor, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

En självklarhet för att växa hållbart

Umeå kommuns jämställdhetsarbete med fokus på ”Det könade landskapet” är mångårigt och internationellt känt. Arbetet blev 2017 utvalt som ett gott exempel på hållbar stadsutveckling inom EU och det enda av de drygt 90 goda exemplen som lyfter jämställdhet som en central del av hållbar utveckling.

– I Umeås arbete med hållbar stadsutveckling är jämställdhet en självklar och integrerad del. Det är därför både hedrande och roligt att vi nu ska leda ett arbete i Europa för att visa andra städer hur vi har gjort och varför det är viktigt, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Om URBACT

URBACT är ett EU-program för hållbar stadsutveckling. År 2019 utlyste URBACT medel för att skapa nätverk av europeiska städer som ska arbeta fram handlingsplaner för utmaningar kopplade till hållbar stadsutveckling.

Projektet handlar om att utveckla och sprida metoder för att koppla jämställdhet till hållbar stadsutveckling. Utgångspunkten är hur könade maktrelationer som skapar ojämställdhet tar sig uttryck i olika städer som deltar i nätverket.

Städerna som ingår i nätverket är Frankfurt (Tyskland), Barcelona (Spanien), Trikala (Grekland), La Rochelle (Frankrike), Panevezys (Litauen) och Celje (Slovenien).

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag