Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeås historia har bäring på framtiden

Vad är Umeå och varför har Umeå utvecklats mer positivt än andra städer i Norrland? Vad är vägen framåt? Kring dessa och andra frågor talade Lars Westin, professor i regionalekonomi vid CERUM inom Umeå universitet, vid Morgonpasset den 5 juni.

Umeå kommuns marknadschef Anna Olofsson jämförde skämtsamt Lars Westin med slaven på den romerska kejsarens vagn. Slaven som då och då viskade ”Memento mori”, alltså en påminnelse till kejsaren om att han var dödlig.

Och Westin började med att påminna kommunikationscentret Umeå att ”Infrastruktur är farligt för svaga städer”. Värmlandsbanans invigning ledde till utflyttning från flera inlandsstäder. Järnvägen gjorde det lättare att lämna sin hemstad och flytta till städer som Chicago, Sundsvall och Stockholm, sade Lars Westin, som gav följande råd:

– Bygg starka städer! Bristen på städer är Norrlands akilleshäl.

Storlek ger mångfald

I en landsända som länge upplevt minskande befolkning och sjunkande BNP utgör Västerbotten tack vare Umeå ett unikt undantag. Länet slog befolkningsrekord 2014, och för fortsatt framgång har storleken betydelse enligt den repetitiva formeln ”Storlek ger ofta mångfald ger ofta storlek ger ofta mångfald…”

– Städer är mångfald. Städer som är en enda sak, som Detroit, går förr eller senare under.

Tricket är att hamna i den positiva cirkeln av ökad mångfald, fler företag, ökade inkomster och inflyttning, som ger ökad mångfald o.s.v.

Naturresursernas förbannelse

Städer är koncentrat av tillgångar: humankapital (människor och hälsa), socialt kapital, kunskapskapital, artefakter (byggander m.m.) och naturkapital. Lars Westin visade att naturresursernas betydelse har minskat. Om Sverige skulle säljas som ett företag skulle priset vara 4,5 miljoner kronor per invånare, där nästan hela summan består av sådant som humankapital och kunskap.

Det gäller att inte hamna i ”naturresursernas förbannelse” och ”stapelfällan”, alltså att bygga sin ekonomi på att stapla varor i hamnarna för vidare transport. Enligt Lars Westin kan det låsa in regioner i destruktiva processer.

– Vägen ur förbannelsen är lärande kreativa städer. Om vi inte skapar intressanta livsmiljöer, är risken att Norrland blir en ”oljeplattform”.

Öppet för nya idéer

Westin pekade på att Umeås tidiga val, som läroverk och musiksällskap redan på 1800-talet och ett bokskåp 1903, har varit långsiktigt framgångsrika.

– Det var lite ovanliga saker när andra städer satsade på tung industri.

Annat som länge kännetecknat Umeå är frisinne, nykterhet, frireligiöst, öppenhet för nya idéer, genomströmning av människor och mångfald av organisationer. Inom politiken har det inte funnits ett helt dominerande parti, utan koalitioner har varit vanliga.

– I Umeå har det varit vanligt med överklaganden och att man diskuterat igenom olika saker.

Kultur som drivkraft

Lars Westin tog också upp begreppet ”kulturdriven tillväxt”. Den måste bestå av olika delar, som kulturindustri, kulturpolitik, offentligt finansierad utövning, kulturforskning och kultur i meningskapande betydelse.

– Det är hemskt mycket diskussion i Umeå i dag om att kulturen bara ska vara offentligt finansierad, men det är ett misstag. Visst ska man stötta unga människor tills de klarar sig själva. Men att säga att kultur enbart ska finansieras av skatter, är att hindra den från att komma fram. Det är också viktigt att betona att kultur som drivkraft kräver långsiktighet.

200 000 en början

En av frågorna efter föredraget var hur Lars Westin ser på att bara en av radions sommarpratare bor i Norrland.

– Visst finns det andra personer från Norrland, men många har flyttat härifrån. Och regioner som inte erbjuder en intressant livsmiljö får svårt att synas i media, svarade Westin frankt.

En annan fråga handlade om huruvida det räcker med 200 000 invånare, men Lars Westin ser det som i stället som en början. Han menar att det knappt syns på kartan i jämförelse med stadscentra som Stockholm, Oslo-Göteborg, Helsingfors-Tallinn-St Petersburg och Köpenhamn-Hamburg.

Fler frågor

På en fråga om hur tätt människor kan bo, hänvisade Lars Westin till Hong Kong.

– Där bor sju miljoner invånare på halva Umeås yta, och det är en jättetrevlig stad.

Kulturchef Fredrik Lindegren undrade över om det finns studier av vad nätverkande mellan städer egentligen ger.

– Inga klara resultat. Men jag brukar säga att det viktigaste för tjänstemän och politiker är att se sig omkring genom att besöka andra städer.

Erik Sedig från Umeåregionen frågade om Lars Westins syn på relationen mellan staden och omlandet.

– Eftersom alla inte vill bo på samma sätt är det viktigt med konkurrerande centra inom en stadsbildning.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag