Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå till final som Europas miljöhuvudstad 2018

Europeiska kommissionen har meddelat att Umeå, tillsammans med de två nederländska städerna Nijmegen och 's-Hertogenbosch, är nominerade till Europas miljöhuvudstad 2018. I juni ska städerna hålla en presentation för en jury och därefter utses vinnaren.

Sju europeiska städer har ansökt om att bli Europas miljöhuvudstad 2018. En oberoende panel av experter har bedömt städernas miljöarbete inom tolv olika områden, bland annat lokala transporter, luftkvalitet, natur och biologisk mångfald, energi och avfallshantering. Umeå är en av tre städer som har gått vidare, tillsammans med de två nederländska städerna Nijmegen och 's-Hertogenbosch.

– Det här är tredje året i rad som vi är nominerade vilket är otroligt glädjande och visar att vi i Umeå ligger i framkant med vårt miljöarbete. Vi har som de flesta städer stora miljöutmaningar och att bli Europas miljöhuvudstad skulle ge oss möjlighet att ytterligare sätta fokus på och stärka miljöarbetet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun.

Tolv områden har bedömts

De ansökande städerna har i de tolv områdena bedömts utifrån bland annat de åtgärder som vidtagits under de senaste fem till tio åren samt kort- och långsiktiga strategier.

– Finalplatsen är också ett erkännande för Umeåbornas och våra lokala företags stora miljöengagemang. För ett mer hållbart Umeå krävs ytterligare samverkan mellan olika aktörer i staden och vår förhoppning är att ett miljöhuvudstadsår fungerar som en katalysator för det, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

21 juni ska Umeå presentera sin vision och sin potential att fungera som en grön förebild för andra städer. Presentationen sker inför en jury i Ljubljana, årets miljöhuvudstad, och dagen efter, 22 juni, tillkännages Europas miljöhuvudstad 2018.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag