Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå universitet ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

Idrottshögskolan vid Umeå universitet byter från och med 11 maj namn till Riksidrottsuniversitet och blir därmed ett av Sveriges tre första lärosäten med den beteckningen.

Arbetet med att bli ett riksidrottsuniversitet har pågått sedan 2011 och handlar om att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier.

– Något som under åren har känts otroligt bra är det gensvar vi fått från elitidrottare, som studerat samtidigt med sin idrottsutövning och som vittnat om vad de individuella förutsättningar vi erbjuder har betytt. Men det är samtidigt en bred arsenal av komponenter som tillsammans nu lett oss till att bli Riksidrottsuniversitet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Ska ge fler medaljer

På riksidrottsuniversiteten ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära forskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

Förutom Umeå universitet får även Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers, möjlighet att leda denna utveckling med start 2015.

Riksidrottsförbundet har samverkat med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund för att skapa en modell där utbildning och elitsatsning kan kombineras för både tränare och aktiva.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag