Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umehem vill utveckla staden

Tio år efter starten har fastighetsbolaget Umehem ökat beståndet från 9 000 till 50 000 kvm. Kontroll över hela byggkedjan, hållbara lösningar och viljan att bidra till Umeås tillväxt är viktiga beståndsdelar i detta företagsbygge.

Ulf Sjödin är tandläkaren som såg att det fanns ett hål att fylla även i Umeås fastighetsbransch. Han hade varit engagerad sina egna fastighetsbolag och i ett par av Lerstenens fastighetsbolag fram till försäljningen till Acta. Då kontaktades Ulf av byggmästare Anders Lindgren på företaget AR Bygg AB och AR-Fastigheter AB.

– Han undrade om vi kanske skulle bygga upp något nytt, så vi bildade Umehem. Hans kom också tidigt in i bolaget, berättar Ulf Sjödin och syftar på Umehems vd Hans Westin.

I dag förvaltar bolaget 270 lägenheter och över 31 500 kvm kontor, med fokus på centrala Umeå.

Hållbarhet

Visionen är att vara ett av de mest attraktiva fastighetsbolagen, bl.a. genom hållbara lösningar. Umehem är med i Nätverket för hållbart byggande, företaget har gått i bräschen för bergvärme, man bygger i trä från Västerbotten och satsar på solfångare. Ett exempel är kvarteret Frigg, en äldre fastighet där energianvändningen tidigare var 150 kWh per kvm. Efter Umehems om- och tillbyggnad är den halverad.

Ett annat hållbar lösning kan ses på fasaderna till flera av bolagets fastigheter.

– Hyresgästerna ska ha möjlighet till att gå ut på en terrass i stället för att bara sitta inne, säger Ulf Sjödin.

Inga långbänkar

Trion i företagsledningen tar sällan in hjälp, trots att det ofta handlar om stora projekt.

– Vi har hela kedjan och anlitar konsulter och arkitekter i ett senare skede i byggprocessen än som kanske är normalt. Vi försöker att minimera utgifterna, säger Hans Westin, och många av husen kommit till via hans digitala penna.

– Vi kan också bjuda hit bland annat representanter från länsstyrelsen och grannar på ett tidigt stadium för att lyssna på synpunkter. Anders kan inte sitta och vänta flera år på att ett projekt ska få påbörjas, han måste försöka hålla en jämn sysselsättningsnivå för alla anställda i byggbolaget.

När det till exempel gäller Audumbla (projekt i korsningen Skolgatan–Sveagatan) tog företaget bort en vånings påbyggnad i etapp 1 för att få igenom projektet.

Många samarbetande bolag Umehem vill spela en aktiv roll för Umeås tillväxt.

– För att det ska kunna skapas arbetstillfällen, måste fastighetsförvaltare ställa upp med rimliga hyror och goda villkor i övrigt. Om en hyresgäst vill expandera sin verksamhet, ska fastighetsägare hjälpa till, säger Ulf Sjödin.

Han ser gärna en fortsättning på de senaste tio årens utveckling, med hög aktivitet från många fastighetsbolag.

– Vi ryms allihop, faktiskt behöver vi vara ännu fler och vi förordar samarbete bolagen sinsemellan. Då kommer den här stan att utvecklas.

Mer information:

Läs mer om Umehem på deras hemsida.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag