Nyhetsarkiv

 • Vaccinering har startat

  Vaccinering mot covid-19 har startat i Umeå. I första etappen vaccineras hundra personer på Dragonens vård- och omsorgsboenden. Prioriterade grupper fortsätter...
 • Allt bättre luftkvalitet i sta'n

  I år kommer Umeå med stor sannolikhet för första gången att klara miljökvalitetsnormen för medelvärde per timme och sannolikt även årsmedelvärdet när det gäller...
 • Besök grundskolorna digitalt

  Nu kan du göra digitala rundvandringar på kommunala grundskolor. Rundvandringarna är för dig som är vårdnadshavare och elev inför ansökan till förskoleklass och...
 • ”Var utomhus och gör som Karl-Bertil”

  Coronapandemin har påverkat julen och nyårsplanerna för de flesta. Här bjuder Umeås egen TV-kock Susanne Jonsson på sina bästa tips för en fridfull och meningsf...
 • Håll igång utomhus på fritiden

  Du och alla andra ska kunna ha en aktiv fritid, även i virustider. På www.umea.se/aktivfritid får du tips på aktiviteter både för dig själv och tillsammans m...
 • Inomhusanläggningar stängs

  Fritidsförvaltningen håller alla inomhusanläggningar stängda efter regeringen och Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer. Beslutet gäller tills vidare,...
 • Ny avfallsplan från 2021

  Umeå kommun, det kommunala bolaget Vakin och andra kommuner i Umeåregionen har tagit fram en ny avfallsplan som är ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle....
 • Inomhusanläggningar stängs

  Fritidsförvaltningen håller alla inomhusanläggningar stängda efter regeringen och Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer. Tidigare har anläggningarna va...
 • Distansundervisning för gymnasieskolan

  Regeringen har, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, fattat beslut om fortsatt distansundervisning för alla gymnasieelever (gäller inte gymnasiesä...
 • Sharing City Umeå blickar mot 2021

  2020 går mot sitt slut och vi är många som ser fram mot att få avsluta det här året och blicka fram emot nästa år, som blir det sista för projektet Sharing City...
 • Besök grundskolorna digitalt

  Nu är det möjligt att göra digitala rundvandringar på kommunala grundskolor. Rundvandringarna är för dig som vårdnadshavare och elev som ska söka till förskolek...
 • Kommunen ökar elitsponsring 2020

  För att minska de ekonomiska effekterna av coronapandemin för elitidrotten utökar Umeå kommun sin elitsponsring med fem miljoner kronor under 2020. Av dessa kom...
 • Lämna synpunkter på plan för Sävar

  Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Ett reviderat planförslag är nu på utställning och du kan lämna synpunkter på det reviderade planf...
 • Aktuellt från Umebrå – december 2020

  2020 är året som formats av Covid-19 , både yrkesmässigt och privat , att gå från fysiska möten till digitala lösningar har gjort att vi lärt oss ny...