Ung kvinna bland packlådor

Akutrumsförmedling ska hjälpa studenter

Umeå kommun har beslutat att finansiera en akutrumsförmedling för studenter vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för läsåren 2023/2024 och 2024/2025. Förmedlingen ska kunna erbjuda tillfälliga bostadslösningar för nytillkomna studenter.

– Bostadsbristen vid terminsstarterna är ett problem vid de flesta universitetsorter i landet, Umeå är inget undantag. Universiteten är viktiga för tillväxten i Umeå och som kommun behöver vi göra det vi kan för att skapa bra förutsättningar så att studenterna ska känna sig välkomna och få en bra start på sina studier, säger Anders Ågren (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Akutrumsförmedling är inget nytt i Umeå, det har funnits till och från under 2000-talet, senast 2017. En akutrumsförmedling är dock fortfarande en efterfrågad funktion av studenterna i Umeå. Enligt en undersökning som kårhuset NTK gjort vittnar många studenter om stora svårigheter att skaffa boende i Umeå. Många har fått bo längre perioder på vänners soffor och det finns också de som valt att hoppa av sina studier på grund av att de inte har någonstans att bo.

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar att anslå 315 000 kronor år 2023 och reservera ytterligare 322 000 kronor år 2024 för driften av akutrumsförmedlingen. Umeå kommun beviljar 315 000 kronor år 2023 och reserverar ytterligare 322 000 kronor år 2024 för driften av akutrumsförmedlingen. Tanken med den akutrumsförmedling som Umeå kommun nu finansierar är att erbjuda en kostnadsfri, kvalitativ, förmedling av privata boenden i andra hand. Förmedling sker via en hemsida, sociala medier men också genom personlig kontakt med studenterna för att tillgodose de behov som finns. Genom akutrumsförmedlingen får studenterna någonstans att vända sig för stöd kopplat till boende vilket kan vara särskilt viktigt för de som flyttat till Umeå från en annan stad eller ett annat land.

Det finns i dag många bra kanaler för att söka boenden, till exempel via sociala medier, men dessa kanaler kan också innebära en risk för studenterna för att bli utnyttjade och lurade. Med en förmedling kan man i stället erbjuda mer långsiktiga lösningar för studenter och bidra till ett stärkt kvalitetsarbete när det gäller bostadsfrågor i Umeå.

Sidan publicerades