Algblomning i Västerlångslädan

Kommunen avråder från att bada, rasta hundar och fiska i de delar av sjön där algblomning pågår.

I södra delen av sjön Västerlångslädan, vid havet i utkanten av östra Holmsund har algblomning observerats. Algblomningen har även observerats i Djupsundsbäcken. Analys pågår. Vattnet kan bli grönt eller turkost.

Algerna kan vara giftiga och orsaka bland annat illamående och hudreaktioner, framförallt för djur och barn. Kommunen avråder allmänheten från att bada, rasta hundar och fiska i den delen av sjön så länge algblomningen pågår. Avrådan gäller tills vattnet är klart igen.

Sidan publicerades