Friidrottshallen på Nolia.

Friidrottshallen på Nolia.

Alla tak på idrottshallarna är nu förstärkta

Friidrottshallen på Nolia som varit stängd sedan i maj har nu öppnat upp och kan bokas igen. Taket som har haft en riskkonstruktion har förstärkts för att förebygga och minska risken för ras vid stora mängder snö. Förutom friidrottshallen förstärktes även taken på ishall 1 och 2 på Nolia, Hippologum, Sjöfruhallen och Umeå Energi Arena Vind.

– Friidrottshallen var den sista hallen att bli klar. Nu är taken på alla sex idrottshallar som hade riskkonstruktioner förstärkta, säger Patrik Lindqvist, byggprojektledare.

Det var efter takraset på Tarfalahallen i Kiruna 2020 som Statens haverikommission hittade allvarliga fel på en viss typ av takkonstruktion som tidigare varit godkänd. Kommunen gjorde en utredning som visade att taken på sex idrottshallar hade samma typ av riskkonstruktioner som Tarfalahallen samt hade vissa andra brister. Taken började förstärkas under 2021 och nu är alla hallar klara.

– Arbetet har påverkat många som använder de berörda hallarna. Vi är tacksamma för visad förståelse och gott samarbete med alla inblandade, säger Anders Linder, verksamhetschef drift, Fritidsförvaltningen.

I samband med att friidrottshallens tak förstärktes gjordes även en del andra förbättringar i friidrottshallen. Bland annat fixades ojämnheter i golvet på 60-meter löparbanan och under kastburen för diskus.

Sidan publicerades