Att möta komplexa samhällsfrågor tillsammans

Hur kan vi arbeta tillsammans för att hantera en allt mer komplex och spänd tid? Välkommen att delta i en föreläsning om medborgardialog som metod och förhållningssätt tisdag 23 november.

Möta komplexa samhällsfrågor tillsammans
Tisdag 23 november, klockan 15.00–16.30
Stadshusområdet, Ryttmästaren, lokal: Förvaltaren

Hur kan medborgardialog bli ett verktyg för att öppna upp samtal om komplexa samhällsfrågor och samtidigt skapa bättre förutsättningar för delaktighet och medborgerligt engagemang?

Dessa frågor står i fokus för en föreläsning som arrangeras av Umeå kommun, och som vänder sig till politiker, tjänstepersoner och medborgare. Vi gästas av Nils Munthe från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och av Martin Sande från Dialogues, en icke-vinstutdelande organisation som är FOU partner till SKR. SKR har sedan 2010 arbetat mycket aktivt med att utforska hur dialog i olika former kan användas för att möta komplexa samhällsfrågor. Nils Munthe och Martin Sande har tillsammans bidragit till att utforma ett arbetssätt, Medborgardialog i komplexa frågor, som har använts med goda resultat i många kommuner runt om i landet.

Under föreläsningen kommer de presentera medborgardialog i komplexa frågor, men även diskutera mer generellt vad medborgardialog är, och varför det är viktigt att som kommun aktivt arbeta med de här frågorna.

Vi bjuder på fika.

Anmälan

Anmäl dig via mejl till Cecilia Ravry, cecilia.ravry@umea.se.
Meddela

  1. ditt namn och vilken organisation du representerar (om någon).
  2. eventuella kostrestriktioner eller särskilda behov.

Föreläsningen kan komma att sändas digitalt. Om du inte kan vara på plats men vill följa föreläsningen, mejla cecilia.ravry@umea.se så får du en länk.

Kontakt

Cecilia Ravry
Övergripande planering
090 16 11 89
cecilia.ravry@umea.se

Sidan publicerades