Färjan Aurora Botnia i skärgård

Aurora Botnia lättar ankar

Nu är det äntligen dags. Det nya fartyget M/S Aurora Botnia, som ska gå mellan Umeå och Vasa, invigdes i veckan och gör sin jungfrutur 28 augusti 2021. Aurora Botnia är en viktig del av en allt starkare infrastruktur i regionen och ett växande nordiskt samarbete.

Två personer lyssnar på invigningen av M/SAurora Botnia.

Invigning med bra stämning

Stämningen i Vasahamnen onsdag 25 augusti var uppsluppen, trots att regnmolnen var tunga och mörka. Men, inget kunde hota firandet av den mest miljövänliga och efterlängtade färjan i hela världen: M/S Aurora Botnia.

Det är inte varje dag vi välkomnar en splitterny färja till Kvarkenregionen. Dessutom har färjan byggts med hållbara lösningar och är en föregångare i klimattänk. Tack vare ny teknik sjunker utsläppen märkbart jämfört med tidigare. Aurora Botnia är den första passagerar- och bilfärjan med så kallad Clean Design-klassning. Under invigningen fick M/S Aurora Botnia officiellt sitt namn och på lördag 28 augusti sker jungfrufärden.

Modigt beslutsfattande och långsiktigt tänk

Bland skratt och applåder under invigningen hördes också lättade röster. Det har krävts mycket. målmedvetet och hårt arbete på många plan, bland annat av Kvarken Link, ett bolag som ägs av Umeå Kommunföretag AB och Vasa stad. Det gav resultat; nu är färjan här och nu börjar en ny era.

Hans Lindberg (S), kommunalråd i Umeå kommun och styrelsemedlem i Kvarken Link, är lycklig över att ha kommit så här långt i processen.

– Det har varit en lång resa. Det är en seger i sig att stå här i dag. Det var verkligen ingen självklarhet att det skulle gå vägen med tanke på att vi i tiderna hade svårt att hitta aktörer som ville driva färjetrafiken mellan Sverige och Finland, säger Hans Lindberg.

– Det gjorde att Umeå tillsammans med Vasa slutligen bildade bolaget Kvarken Link och började bygga på en omfattande projektfinansiering med sikte på en ny färja. Politiskt sett har det inte varit lätt alla gånger och det har krävts modigt beslutsfattande med ett långsiktigt tänk.

Hans Lindberg var en av talarna under det högtidliga dopet av färjan och han betonar minskade utsläpp och en hållbar utveckling framåt. Nu kan man främja transporter av gods på ett bättre och mer miljövänligt sätt samtidigt som man knyter ihop regionerna och länderna. Hans Lindberg ser positivt på utvecklingen för Umeås del och lyfter fram vikten av att knyta samman Sverige, Norge och Finland ännu bättre.

– Det här är helt avgörande för näringslivsutvecklingen i Umeå. Nu kommer vi att kunna blicka framåt på helt nytt sätt. Det underlättar godstrafiken och möjliggör transporter som stärker en utveckling av det öst-västliga stråket.

– Jag tror också att vi ser en ny arbetsmarknadsregion växa fram, kanske lite liknande som den vi ser kring området Köpenhamn/Malmö. Vi hjälper varandra med kompetens och arbetskraft och det gynnar hela området, säger Hans Lindberg.

Hans Lindberg och Joakim Strand välkomnar ombord till M/S Aurora Botnia.

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå kommun, och Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande i Vasa, välkomnar ombord till M/S Aurora Botnia.

Nordiskt samarbete leder till resultat

När Vasas stadsdirektör och Kvarken Links styrelseordförande Tomas Häyry tillsammans med sin fru Marja-Riitta Häyry fick äran att döpa Aurora Botnia så lyfte han starkt den gemensamma vision som Umeå och Vasa har; att satsa på en hållbar infrastruktur och bygga på gränsöverskridande samarbete på olika plan:

– De lösningar som Aurora Botnia står för rent miljömässigt är ett resultat av ett utmärkt samarbete mellan olika aktörer. Det här handlar också om en kontinuerlig plattform framåt för forskningen.

Vasa stads fullmäktigeordförande och riksdagsledamot Joakim Strand hyllar det driv som har funnits med i hela processen:

– Det världen behöver mer av är nordiskt samarbete och en ambitiös attityd till teknologi som stävjar klimatförändringar.

Rickard Carstedt, Region Västerbotten, ser också att den förbättrade och förnyade färjetrafiken har en enorm betydelse för Västerbotten:

– Det är en fantastisk dag för regionen! Vi ser många nya möjligheter uppstå. Framför allt ser vi en ny arbetsmarknad som växer fram mellan länderna och vi utbildar och rör oss mellan länderna på nya sätt. Helt klart ser jag också möjligheter med batterimaterialsatsningen där vi som region tar platsen som det nordiska batteribältet.

Invigningen firade inte bara den nya färjan. Fanfarerna som hördes vid hamnen hyllade så tydligt också ett starkt och växande nordiskt samarbete där Aurora Botnia är en viktig del av en allt starkare infrastruktur och en mer sammansvetsad region. När jungfrufärden sker på lördag 28 augusti är det också inledningen på en ny era av nordiskt samarbete.

Mer information

M/S Aurora Botnia i hamn.

M/S Aurora Botnia är det första specialtillverkade fartyg som ska trafikera rutten Umeå–Vasa. Det är utrustat med den absolut senaste miljötekniken och drivs av el och förnybara bränslen. Inredningen i de publika utrymmena och hytterna är baserade på återvunna material. Till exempel är bordsskivor och diskar tillverkade av returplast, mattorna i hytterna till stor del tillverkade av fibrer från gamla fisknät, med mera. M/S Aurora Botnia är inte bara en angelägenhet för Umeå och Vasa. Fartyget kommer att vara en länk som knyter samman hamnarna efter den norska atlantkusten med farleder till Baltikum, Ryssland, Indien, Kina och Japan och är med det en angelägenhet för hela Sverige och Norden.

Läs mer om Aurora Botnia: Ett nav för hållbar omställning

Läs också mer på Wasalines webbplats www.wasaline.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Interiör från M/S Aurora Botnia.
Sidan publicerades