digitalt möte

Bättre luft i Umeå när vi möts digitalt

Distansarbete, digitala möten och varmare väder har haft fortsatt god påverkan på luftkvaliteten i Umeå. Nivåerna för kvävedioxid och partiklar är relativt låga som under pandemiåren 2020–2021. Det visar årsrapporten för luft 2022.

– Vi har inte klarat miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ännu men nivåerna är betydligt bättre än innan pandemin. När det gäller partiklarna klarar vi normerna vilket är glädjande och ett bevis på att våra insatser för renare luft i Umeå har haft effekt, säger Andreas Sjögren (S), ordförande, miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Det är känt sedan länge att luftkvalitén i centrala Umeå påverkas negativt av vägtrafiken, både på grund utsläpp av avgaser och av vägdamm som virvlar upp i luften. Svaga vindar eller helt stillastående luft och kallt väder gör att luftföroreningar ökar ytterligare.

Kvävedioxid dåligt för hälsan

Det finns ett samband mellan sämre hälsa och höga halter av kvävedioxid (NO2) i luften. Höga halter kvävedioxid förekommer vid rusningstrafik och de högsta halterna av partiklar nås under våren då vägarna torkar upp, men inte har sopats och dubbdäck fortfarande används. Vid behov sätts även åtgärder som dammbindning, gatuunderhåll och spolning in under vårvintrarna.

– Vi kommer att få renare luft i Umeå när tung trafik leds om till Västra länken våren 2024. Omvandlingen av Västra Esplanaden till en grönare stadsgata bidrar också, vilket är helt i linje med kommunens åtgärdsprogram för renare luft, säger Julia Algotsson (C), vice ordförande, miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Bidra till en bättre luft i Umeå

Alla kan bidra till att minska utsläppen. De högsta halterna har vi i samband med resandet till och från arbetet under morgon, eftermiddag och kväll.

 • Välj annat transportmedel än bil så ofta som möjligt.
 • Undvik trafikera centrala Umeå med bil.
 • Undvik rusningstrafik om du tar bilen i centrala Umeå.
 • Tillämpa sparsam körning/ecodriving om du ska ta bilen.
 • Använd motorvärmare.
 • Det är förbud mot tomgångskörning i över en minut i hela Umeå kommun.
 • Om du har möjlighet, välj att köra elbil eller laddhybrid.
 • Utnyttja Umeås bilpooler i stället för att köpa bil.
 • Kontrollera lufttrycket i däcken för att undvika onödig bränsleförbrukning.
 • Välj rätt däck, det förbättrar luftkvaliteten, minskar buller och spar bränsle. Tänk på att det är förbud mot dubbdäck 16 april–30 september.
 • Använd lådcykelpoolen U-bike.
 • Ställ bilen riktigt kalla dagar och vid inversion.
Sidan publicerades