Folk på Rådhustorget

Befolkningen i Umeå fortsätter att växa

Liksom i resten av landet blev befolkningstillväxten i Umeå kommun lägre än väntat under 2022, men folkmängden ökade ändå under året med 1 238 personer. Det innebär att vi nu är vi 132 235 invånare enligt ny statistik från SCB.

Befolkningstillväxten i Umeå kommun under 2022 beror i huvudsak på att inflyttningen till kommunen har ökat. Det gäller från såväl Västerbotten, landets övriga län som från utlandet. Det föds också fler än det dör i Umeå varje år.

– Vi kommer från en period med pandemi, vilket hade negativ effekt på flyttströmmarna hela i landet och det gäller även antalet som flyttade till Umeå. Nu ser vi att flyttströmmarna är på väg att återhämta sig. Samtidigt som barnafödandet är det lägsta i landet på 17 år, vilket vi också märker av, så håller den unga befolkningen emot. Det ger Umeå en stabil tillväxt över tid vilket är väldigt positivt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sammantaget är befolkningstillväxten lägre än väntat i Umeå. Detta beror på en rejäl nedgång i födelsetalen. I Umeå uppgår antalet födda till 1 320 vilket är cirka 15 procent lägre än vanliga år. Umeå presterar trots allt väl i jämförelse med andra universitetskommuner. De flesta redovisar en lägre tillväxt från antalet födda.

Umeå fortsätter att växa och kommunen har fortsatt den starkaste tillväxten i länet. Som helhet ökade länet med 1 732 invånare och fortsätter att stärka sin position som det starkaste länet befolkningsmässigt i norra Sverige.

– Det är också glädjande att Skellefteå växer med tusen personer under 2022, men det är viktigt att fler kommuner i norra Sverige växer för att vi ska klara kompetensförsörjningen. Klart är att arbetskraftsinvandringen måste öka för att vi ska kunna hantera de nya gröna jobben i vår del av landet, säger Hans Lindberg.

  • Antal invånare i Umeå: 132 235 personer
  • Årets tillväxt: 1 238 personer
  • Antal födda: 1 320 personer
  • Antal döda: 977 personer
  • Antal inflyttade: 7 445 personer
  • Antal utflyttade: 6 593 personer
Sidan publicerades