Folksamling, foto utan fokus

Befolkningstillväxten i Umeå är tillbaka

Befolkningstillväxten i Umeå är för närvarande stark. Under det tredje kvartalet ökade antalet invånare med 1 190 personer. Det visar statistik från SCB.

– Det känns väldigt positivt att befolkningstillväxten som gjorde en tydlig inbromsning under coronapandemin nu har börjat återgå till ett normalläge. Tillväxten för Umeå blev mycket bra under det tredje kvartalet och trots att året började svagt kommer vi sannolikt att få se en befolkningsökning på omkring 1 000 personer vid årets slut, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Befolkningstillväxten visar ett liknande mönster i de flesta större svenska städer, med en utveckling som är cirka 30–40 procent lägre än förväntat räknat på helåret. Orsaken är den låga tillväxten under det första kvartalet som inte har återhämtats under efterföljande kvartal. Dessutom är migrationen i världen rekordlåg till följd av covid-19, vilket innebär att överskottet från utlandet blir klart lägre än tidigare år. Marginellt färre födda än under fjolåret och samtidigt marginellt fler döda ger ett något lägre födelseöverskott under de tre första kvartalen 2021 i jämförelse med fjolåret.

Trots det uppvisar Umeå en relativt hög befolkningstillväxt under det tredje kvartalet med en tillväxt på närmare 1 200 invånare. I landet var det bara Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund som växte mer.

Det finns fortfarande en del osäkerheter i prognosen. En ljuspunkt är att allt fler studenter inleder campusundervisning, vilket har potential att ge ett bättre fjärde kvartal för Umeå än normala år.

Sidan publicerades