Bygge av bostäder vid älven, lyftkran

Business Arena för samhällsutveckling och tillväxt

När industrin expanderar behövs det inte bara ingenjörer utan även service, bostäder och en stadsutveckling som bidrar till en långsiktigt attraktiv livsmiljö. Vid årets Business Arena Norr träffas delegater från hela Sverige för att diskutera fastighets- och samhällsrelaterade frågor med fokus på landets norra delar.

– Fastighetsmarknaden i norra Sverige och inte minst Umeå är stekhet. Därför är det viktigt att olika aktörer som kommuner, myndigheter och företag får möjlighet att träffas för att inspireras, utbyta kunskaper och nätverka. Förhoppningsvis leder det både till fler affärer och till en fortsatt stark utveckling av Umeå som en plats där människor vill leva och bo, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör, Umeå kommun.

Årets inledningstalare vid Business Arena Norr är Jonas Eriksson, som inte bara är känd som fotbollsdomare utan också som entreprenör och författare. Han delar bland annat med sig av sina kunskaper om beslutsfattande, vilket är minst sagt viktigt i livet, i samhället och i näringslivet. Jonas Eriksson har tagit snabba beslut i tillspetsade situationer på högsta idrottsliga nivå. Han har även praktiserat sina unika färdigheter i näringslivets tuffa konkurrens.

Från Umeå kommun medverkar bland andra Anna Olofsson, marknadschef för platsvarumärket Umeå, i en session om huruvida fler fastighetsekonomiska utbildningar i norr kan leda till bättre förutsättningar för fastighetsbranschen och utvecklingen av städer. Vid denna session kommer man också att diskutera den viktiga frågan om vad som kan få unga talanger att stanna på en plats efter utbildningen.

Malin Lagervall, planeringschef i Umeå kommun, kommer att leda två panelsamtal under dagen som berör innovationer i fastighetsbranschen och hur man framtidssäkrar inte helt riskfria affärer.

– Städerna pekas ofta ut som viktiga platser för att leda omställningen till klimatneutralitet. Det är komplext att bygga och utveckla städer som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. För att göra det räcker det inte att bara kliva ur boxen, vi måste tänka helt nytt. Vi ska diskutera hur vi kommer dit. Kanske kan samverkan vara ett sätt att dela på riskerna, säger Malin Lagervall.

Sidan publicerades