Livscykelperspektivet

Skissen visar livscykelperspektivet som synliggör en produkts miljöpåverkan längs hela värdekedjan.

Cirkulära initiativ från Umeå lyfts internationellt

En ny internationell digital plattform har lanserats för cirkulära regioner och cirkulära initiativ. Först ut att presenteras är initiativ från Umeå och Oslo. Det ska inspirera till utveckling inom cirkulär ekonomi genom att lyfta exempel inom offentlig, ideell och privat sektor.

– Jag är så glad över att vi nu får se resultatet av den här kartläggningen i Umeå. Det här är ett viktigt steg på vägen till att skapa en hållbar stad och för de representanter som driver olika initiativ är detta ett bra sätt att få synas och berätta mer om sina verksamheter, säger Janet Ågren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Kartläggningen av cirkulära initiativ har genomförts på rekommendation från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, som genomförde en analys av förutsättningarna för en cirkulär omställning i Umeå 2019–2020.

Plattformen som har tagits fram i samarbete mellan Umeå kommun, ESAM och Circular regions utgörs av en digital konferens med utställningsytor, så kallade expobooths, med företag och de olika exempel som finns med i kartläggningen.

Bland initiativen från Umeå presenteras bland annat:

  • Norrmejerier
  • Cytiva
  • Harvest (Tobias Remes)
  • Vakin
  • Fritidsbanken
  • Inrego AB
  • CEBANS
  • HAFSEN

Mer information

Vad är cirkulär ekonomi?

I Umeå är cirkulär ekonomi en vision om att växa hållbart och med respekt för de planetära gränserna. Genom att ställa om vår linjära ekonomi till cirkulär kan vi minska vårt klimatavtryck, göra affärer och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för alla.

Vill du veta mer om hur Umeå kommun arbetar med cirkulär omställning?

Kontakta gärna utvecklingsstrateg Liv Öberg, som arbetar med att stötta kommunens interna processer på området och det arbete som rör utveckling av ett hållbart och cirkulärt näringsliv.

Sidan publicerades