Människor i ett restaurangkök

Coronastöd till livmedelsverksamheter

Över 250 livsmedelsverksamheter i Umeå har ansökt och fått avgiften för livsmedelstillsyn återbetald i form av ett bidrag. Totalt 1,3 miljoner kronor har återbetalts. Det är en av många insatser som Umeå kommun gjort för att underlätta för näringslivet under coronapandemin.

– Pandemin är och har varit en stor påfrestning för många företag. Inte minst för våra restauranger. Vi har kontinuerligt jobbat med att hitta möjliga sätt att stötta de utsatta företagen på sätt som vi kan och får. Vi hoppas att det särskilda stödet till restaurangerna gjort nytta och det är glädjande att det fram för allt nyttjas av många mindre företag, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör, Umeå kommun.

De verksamheter som var aktuella för det aktuella bidraget på livsmedelsområdet var restauranger, caféer, pizzerior, gatukök, bagerier, tillverkare, transportörer och grossister. Bidraget utgick även till livsmedelsbutiker med en omsättning som underskrider 100 miljoner kronor per år.

Stöd till det lokala näringslivet

Umeå Kommun har arbetat metodiskt under pandemin med att stötta det lokala näringslivet och har genomfört ett antal åtgärder, exempelvis etablering av Sveriges första företagsakut, presentkort till kommunanställda, samt anstånd och nedsättning av ett antal avgifter. Målet med stöden är att de ska vara verkningsfulla och träffsäkra utifrån företagens behov. Insatserna relateras till statliga och regionala stöd samt de begränsningar som finns i lagstiftningen, men genomförs också i dialog med relevanta branschorganisationer och företrädare för berörda företag.

Sidan publicerades