Händer som håller i blommor som ett hjärta-

Dags att nominera till miljöpriset 2023

Fram till och med 6 december kan du nominera kandidater till kommunens miljöpris som årligen tilldelas aktörer som bidrar till miljön och hållbar utveckling lokalt. Priset lägger särskild vikt vid insatser som stödjer visionen om ett klimatneutralt Umeå.

— Miljöpriset är vårt sätt att erkänna det arbete som görs inom miljö och hållbar utveckling. Vi fokuserar särskilt på initiativ som bidrar till klimatarbetet, vilket är en gemensam angelägenhet, förklarar Katharina Radloff, miljöstrateg vid Umeå kommun.

Så nominerar du

Det är öppet att nominera företag, institutioner, skolor, organisationer eller enskilda som har gjort betydelsefulla insatser inom området. Sedan år 2001 har priset uppmärksammat en mångfald av initiativ som främjar en bättre miljö.

  • För att nominera, besök webbsidan www.umea.se/miljopris och skriv en motivering för din kandidat.
  • Det är möjligt att lämna in bilder och annat material som stödjer nomineringen.
  • Nomineringar måste vara kommunen tillhanda senast 6 december.

En jury med experter kommer att bedöma de nominerade förslagen, och vinnaren kommer att offentliggöras av kommunfullmäktige efter bedömningen.

Detta är ett tillfälle för dig som är invånare att delta och uppmärksamma hållbarhetsinsatser i kommunen.

Mer information

För ytterligare information och instruktioner för att nominera, besök www.umea.se/miljopris

Sidan publicerades