Person svarar på enkät via dator.

Deltar du i medborgarundersökningen?

Det är dags för den årliga medborgarundersökningen som utförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av kommunen. Om du är utvald att svara får du mer information och tillgång till enkäten med post under den närmaste tiden. Tack för att du tar chansen att dela din uppfattning om hur det är att leva i Umeå!

Pappersenkät från SCB

Varför ska jag delta?

SCB:s medborgarundersökning mäter invånares uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det är frivilligt att svara, men du som deltar hjälper till att beskriva hur invånare i kommunen ser på kommunen och verksamheterna. Undersökningen blir bättre och resultatet mer rättvisande om fler svarar. Du har en chans att påverka och informationen är viktig för att kunna utveckla och förbättra kommunens service. Resultatet av enkäten används som en av grunderna för beslut och ger kommunen vägledning för framtiden.

Vad handlar enkäten om?

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på, om kommunens service och vilket inflytande du upplever att du har. Det är din uppfattning som är intressant, du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att svara.

Exempel på frågor:

  • Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och vägarna?
  • Hur stort förtroende har du för kommunens politiker?
  • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Hur går det till?

Du som är utvald att delta i undersökningen kan svara på webben eller via en pappersenkät. Du får mer information, svar på vanliga frågor, inloggningsuppgifter och pappersenkät med post. Webbenkäten går också att besvara på engelska och enkäten på papper finns även på arabiska.

Årets webbenkät kan besvaras fram till och med 7 november.
Resultaten presenteras i december.

Kan jag lämna synpunkter på annat sätt?

Ja, alla kan alltid lämna synpunkter och förslag till kommunen via www.umea.se/kontakt.
Det är oavsett om du är utvald att svara på medborgarundersökningen eller inte.

Mer information

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som genomförs på uppdrag av kommunen. Personer som tillfrågas är slumpmässigt utvalda ur befolkningsregistret för att undersökningen ska bli så rättvisande som möjligt. Många kommuner i landet deltar i medborgarundersökningen. Hur många som tillfrågas i varje kommun beror på hur stor kommunen är.

Resultat av tidigare medborgarundersökningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SCB:s statistikdatabas)

Jämförelse med andra kommuner (även tidigare medborgarundersökningar)

Sidan publicerades