Det digitala verktyget visar att 54 procent av utsläppen kommer från transporter.

Det digitala verktyget visar att 54 procent av utsläppen kommer från transporter.

Digitalt verktyg samlar utsläpp och klimatåtgärder

Ett digitalt verktyg visar koldioxidutsläppen i Umeå och möjligheter att komma till rätta med dem. Verktyget är en webbsida som kommunen vill använda för att samverka med företag och organisationer.

– Med hjälp av verktyget kan vi göra beräkningar och visa vilka förändringar som krävs, till exempel när det gäller transporter. Det kan vara hur många fler elbilar vi behöver köra i Umeå eller hur många fler som behöver åka kollektivt, säger Erik Eklund, energi- och klimatrådgivare.

Det digitala verktyget är tänkt att användas som ett samarbetsverktyg där innehållet hela tiden utvecklas. I dagsläget går det att se sektorerna transporter, byggnader och energi. Med tiden kommer fler sektorer och åtgärder för att minska utsläppen att finnas med.

– Det ger en bild av hur det ser ut i dag och vad som behöver göras för att nå klimatmålen. På så sätt kan vi tillsammans se vad vi kan göra för att minska utsläppen i Umeå, säger Annika Myrén, projektledare för projektet Klimatneutrala Umeå 2030.

Sidan publicerades