Miljösymboler på vit bakgrund

Fem föreningar får miljöskjuts

Kommunen delar för sjätte året ut Miljöskjutsen, ett bidrag till ideella föreningar för att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Fem föreningar får en miljöskjuts under 2022.

– Den samhällsomställning vi behöver genomföra kopplad till klimatförändringarna måste vi göra tillsammans. Föreningslivet spelar en viktig roll. Miljöskjutsen är ett sätt för kommunstyrelsen att uppmuntra föreningar att utveckla och bedriva aktiviteter som underlättar att leva hållbart, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Ideella föreningar i Umeå har sedan 2017 kunnat söka stödet Miljöskjutsen, som för 2022 maximalt uppgår till 20 022 kronor per förening. Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Hållbart Umeå och administreras av Föreningsbyrån. Bredden är stor bland miljö- och hållbarhetsprojekten som föreningar får stöd för att genomföra, men de är alla konkreta och handlingsinriktade.

För att tilldelas en miljöskjuts måste projekt- eller arrangemangsidéerna knyta an till ett eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen. Projekt- eller arrangemangsidéerna behöver helt eller delvis genomföras i Umeå kommun.

Föreningar som får en miljöskjuts 2022:

  • Naturskyddsföreningen i Umeå får en miljöskjuts för sitt projekt med att främja biologisk mångfald och samverkan där vi bor, och bidrar till dialog och lärande om odling och invasiva arter.
  • Kultur och Människa får en miljöskjuts för sitt projekt om det postfossila biosfärsområdet med biologisk mångfald, och bidrar till kunskapsspridning om klimatförändringar och biosfärområdet.
  • Konstfrämjandet Västerbotten tilldelas en miljöskjuts för projektet ”Älven”. Med utgångspunkt i Umeälven ämnar projektet lyfta några av samtidens viktiga frågor som miljö och hållbarhet, och är kunskapshöjande och medvetandegörande när det gäller natur och kulturvärden som finns i Umeå.
  • Ersboda SK får en miljöskjuts för ”Ortens grönsaker”, ett projekt som bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.
  • KFUM Umeå får en miljöskjuts för sitt projekt ”Energiomställning Klutrike matsalen 2022”. Projektet bidrar till att minska energianvändning och miljöpåverkan.
Sidan publicerades