En scen med två riddare ur filmen 400 år av tjafs.

Var Umeå ska placeras är ett av de historiska "tjafs" som behandlas i filmen 400 år av tjafs.

Film hyllar 400 år av debatt

Rätt eller fel, fult eller snyggt, höger eller vänster. I Umeå har vi alltid diskuterat, vänt och vridit på argumenten, som en viktig del i den demokratiska processen. Umeåbornas engagemang för sin plats hyllas nu i ny film.

Umeå firar 400 år, hundra år av demokrati och dessutom sker detta under ett valår. Umeå kommun lyfter därför betydelsen av samtal, debatt och diskussioner i en ny filmkampanj som uppmanar till att göra sin röst hörd. Kampanjen inleds 14 mars.

Läs mer om filmen och bakgrunden till scenerna Öppnas i nytt fönster.

Under kampanjperioden publicerar Umeå kommun också en serie intervjuer med personer som ger tips på hur man gå tillväga för att göra sin röst hörd i olika delar av samhället, samt lyfter fram möjligheter att påverka kommunala processer lite extra på Umeå kommuns webbplats.

– Den här kampanjen är en hyllning till samtalen, debatten och alla de diskussioner som har präglat och utvecklat demokratin och vår stad i 400 år. Nu när vi dagligen möts av bilder från en del av Europa som står i brand kan vi bara konstatera att dialogen mellan människor är viktigare än någonsin, säger Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande i kommunfullmäktige, Umeå kommun.

Diskussioner som har utvecklat Umeå

Genom århundradena har diskussionerna i Umeå varit många. Var ska staden placeras, vem får egentligen bli lärare, hur ska träningstiderna fördelas och kan verkligen en lastbilshytt göras av stål? Det är lätt att mitt i striden tolka debatten som något negativt och ganska tröttsamt. För en kommun och för samhället i stort är diskussionen en viktig del av den demokratiska processen, en del som ger perspektiv och som kan leda till välgrundade beslut.

I år firar Umeå fyller 400 år, det är 101 år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt och det är dessutom ett valår, ett år då vi medborgare i Sverige ska välja representanter till riksdag, regioner och kommuner. De samtal, debatter och diskussioner som väntar kommer att beröra stora frågor om mänskliga rättigheter, om vård, skola och omsorg, om Sveriges försvar, om rättsväsendet, men också om hur vi ska vårda och bygga vår stad.

Tjafs eller diskussion – en fråga om perspektiv

I filmkampanjen möts Umeåborna med tillbakablickar på några klassiska diskussioner ur Umeås historia, där en del har benämnts som tjafs.

Men kan man verkligen kalla en viktig debatt för tjafs?

– Det finns en hel skala av begrepp för att beskriva det som sker när vi bryter åsikter mot varandra. Men oavsett om det kallas för ett tillitsfullt offentligt samtal, en debatt, diskussion eller tjafs, så är det oerhört viktigt att det sker, att rösterna inte tystnar. Det är just samtalet, eller tjafset om man så vill, som för Umeå och världen framåt, säger Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun.

Gör din röst hörd

Samtal, debatt, diskussion, synpunkter och förslag eller tjafs? I Umeå har vi diskuterat i minst 400 år och det fortsätter vi med. Oavsett vad vi kallar det eller vad det handlar om bidrar det till att stärka demokratin. Tillsammans bygger vi Umeå.

Som invånare har du rätt till service från kommunen, men du har också stora möjligheter, ibland rentav skyldig­heter, att engagera dig i vårt gemensamma samhälle. Det kan ske på många olika sätt; genom ditt arbete, i en förening, i kvarteret eller byn där du bor, kanske via politiskt engagemang, genom att rösta, eller genom att helt enkelt tycka till i olika frågor.

Här på kommunens webbplats kan du tycka till på olika sätt, lämna synpunkter, komma med förslag och bidra med engagemang när det gäller kommunens arbete och verksamheter. Det är i stort och smått, vad det handlar om beror på vad som är aktuellt just nu. Vill du lämna synpunkter i allmänhet går det också bra.

Fortsätt att engagera dig och göra din röst hörd

Sidan publicerades