Bild från filmen Gendered Landscape, om Umeås jämställdhetsarbete

Från filmen Gendered Landscape, om Umeås jämställdhetsarbete. Konstverket Lev! © FA+/Bildupphovsrätt 2021.

Film lyfter fram Umeås jämställdhetsarbete

Nu kan du göra ett digitalt studiebesök med guidning av Umeås jämställdhets­arbete. Filmen ”The Gendered Landscape” visar och berättar hur Umeå har tagit sig an stadsutveckling med ett strategiskt jämställdhetsarbete i framkant.

– Gendered Landscape, eller det könade landskapet på svenska, är den metod som vi i Umeå använder på en strategisk nivå för att skapa förståelse för hur kön spelar en avgörande roll för en stads hållbara utveckling. Med stöd av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) har vi tagit fram den här filmen så vi kan dela med oss och visa på konkreta resultat från arbetet med metoden, säger Linda Gustafsson, jämställdhets­strateg, Umeå kommun, som också guidar i filmen.

Metoden Gendered Landscpe är ett sätt att visualisera Umeås platser för jämställdhet i staden. Könade maktstrukturer spelar roll I en stad och ojämställdhet får konsekvenser för alla delar i en stad, något som synliggörs genom att använda den här metoden.

Umeå's progressive development is strongly integrated with gender equality.

– Gendered Landscape gör oss uppmärksamma på vad som har uppnåtts och vad som återstår att göra. Det är en metod som Umeå använder för att tänka, planera och bygga sin stad – hela vägen från den politiska nivån till offentlig service, säger Linda Gustafsson.

Film på Youtube

Filmen är på engelska med svensk, spansk och rysk text som tillval. Linda Gustafsson, Umeå kommuns jämställdhetsstrateg, är guide genom filmen.

Se filmen The Gendered Landscape

Du hittar också filmen via ICLD:s Youtube-kanal:
ICLD:s Youtube-kanal – The Gendered Landscape Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gendered Landscape internationellt

Gendered Landscape, det könade landskapet, är även ett europeiskt nätverk finansierat av URBACT, som skapar förståelse för hur makt och kön spelar roll på olika platser i den fysiska miljön. Kvinnor och män använder staden på olika sätt och för att skapa ett jämställt samhälle krävs strategier som utgår från lokala sammanhang.

Umeå har i ett samarbete med Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) medverkat i utbildnings­programmen ”Gender Mainstreaming” och Women Political Leadership” och där delat med sig av metoden Gendered Landscape. Filmen producerades som en del i programmen för att ge deltagarna möjlighet att digitalt besöka några av de 24 platser som ett fysiskt studiebesök kan innehålla.

ICLD är en ideell organisation med huvudman Sveriges kommuner och regioner (SKR). Verksamheten finansieras av SIDA. Organisationen arbetar konkret med att främja lokal demokratiutveckling, bland annat genom att driva internationella utbildningsprogram (ITP) som är längre kvalificerade utbildningsinsatser för nyckelpersoner på lokal nivå i utvalda samarbetsländer i Afrika, Östeuropa och Asien.

– Vi kommer att använda denna film som en del av utbildningsmaterialet i våra internationella utbildnings­program och det är ett bra sätt att får visa på svenskt jämställdhetsarbete, nu när vi under pandemin har satt stop för möjligheten att göra det ”live”, säger Anne Scheffer Leander, programhandläggare, ICLD.

Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
linda.gustafsson@umea.se

Anne Scheffer Leander
programhandläggare, ICLD
0498-29 91 88
anne.scheffer-leander@icld.se

Sidan publicerades