Illustration av tre människor som ser glada ut och pekar mot en stor lysande glödlampa ovanför deras huvuden. Mellan glödlampan och varje person går ett snirkligt streck som binder ihop glödlampan med de glada människorna.

Fler kan bli delaktiga i klimatomställningen och bidra med idéer och erfarenheter.

Fler ska få inflytande i klimatomställningen

Umeå får 10 miljoner för att få fart på klimatomställningen. För pengarna ska Umeå kommun tillsammans med flera andra aktörer i Umeå bland annat arbeta med att förbättra möjligheterna för fler att vara med och bidra till klimatarbetet.

För ungefär två år sedan satte kommunen nya miljömål och ett av dem var att hela Umeå skulle vara klimatneutralt till 2040, fem år före resten av Sverige. Sedan dess har Umeå kommun, tillsammans med bland annat Umeå universitet och Umeå energi arbetat med en färdplan för Umeås klimatomställning. Färdplanen tar ett grepp om de största klimat­utmaningarna i Umeå. Nu vill man att fler ska ansluta till färdplanen.

– Många gör redan mycket inom sina egna organisationer, näringslivet gör stora investeringar, och det är fantastiskt, men vi måste också göra saker tillsammans. En del frågor löser vi helt enkelt bäst med förenade krafter, säger Annika Myrén, utvecklingsstrateg som representerar Umeå kommun i satsningen.

Pengarna för satsningen kommer från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Energi­myndigheten, Vinnova och Formas.

Idéer och erfarenheter

En del av satsningen handlar om att fler ska få känna sig delaktiga i arbetet med klimatomställningen. Coompanion Västerbotten, en organisation som har specialiserat sig på att hjälpa entreprenörer att utveckla affärsmodeller för samhällsutmaningar, ska hjälpa till att utveckla nya sätt för människor att vara med och bidra till omställningsarbetet med erfarenheter, idéer och lösningar, bland annat genom så kallade medborgarverkstäder.

– Vi pratar en hel del om medskapande och medborgarinnovation. Vi menar helt enkelt att det sitter en massa människor runtomkring i Umeå som har ett stort engagemang och många idéer, men kanske inte riktigt har hittat sitt sätt att vara med och bidra. Vi ska försöka skapa utrymme för fler att vara med och ”göra” klimatomställningen, förklarar Annika Myrén.

Sidan publicerades