Följ kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 27 mars med start klockan 09.00. Följ mötet i din dator eller mobil. Det direktsänds på www.umea.se/webbtv.

Kommunfullmäktiges möte
Måndag 27 mars 2023, klockan 09.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Följ mötet på dator eller mobil: www.umea.se/webbtv

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 9 och slutar senast klockan 18. Avbrott för lunch är klockan 12–13.
 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.
 • Kommunrevisorerna informerar

Ärenden

 1. Motion 40/2020: Använd auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns våld mot kvinnor; Alice Fatma Nikmanesh och Mariam Salem (MP)
 2. Bildande av bolag; Norrslam AB
 3. Avsägelse: Ledamot i individ- och familjenämnden Jasmine Johansson (MP)
 4. Avsägelse: Ledamot i kulturnämnden; Philip Westin (MP)
 5. Anmälningsärenden 2023-03-27

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Bör vi ha mer säkerhet runt våra förtroendevalda? Hanna Lundin Jernberg (L)
 2. Interpellation: Hur ska lönesatsningar göras utan att vi konkurrera ut varandra? Hanna Lundin Jernberg (L)
 3. Interpellation: 5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna; Anders Ågren (M)
 4. Interpellation: Kommer du agera för att stötta våra lokala livsmedelsproducenter i den kommande livsmedelsupphandlingen? Mattias Larsson (C)
 5. Interpellation: Skolan ska vara en trygg arbetsplats för all personal; Madelene Nord (M)
 6. Interpellation: Skyddsrum - Är vi beredda? Maria Nilsson (SD)
 7. Interpellation: Vad kommer du göra för att lösa det akuta problemet med brist på förskoleplatser i Tavelsjöområdet; Solveig Granberg (C)
 8. Fråga: När bedöms Västra Länken kunna öppnas för trafik? Anders Ågren (M)
 9. Fråga: Vilket besked har du i frågan om elrullstolsgarage? Jan Hägglund (AP)
 10. Fråga: Hur säkerställer styrande partier att ordförande i nämnder, utskott och styrelser besitter tillräckliga och relevanta kunskaper om kommunallagen? Ellen Ström (V)
 11. Fråga: Varför ha så bråttom med att begränsa trafiken på Västra Esplanaden? Stefan Nordström (M)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades