Kvinna med laptop i knä och tekopp i hand

Du som kan rekommenderas att jobba hemma enligt nya råd och rekommendationer för att hindra smittspridning.

Följ nya råd för att hindra smittspridning

Pandemin är inte över. Smittspridningen har ökat igen under hösten och den kan bli omfattande i mitten av januari enligt Folkhälsomyndighetens scenarier. Följ nya råd och rekommendationer för att bromsa utvecklingen. Här får du vägledning för att hålla dig uppdaterad.

Under hösten har de flesta länder inom EU drabbats av omfattande ökningar av antalet fall och en alltmer belastad sjukvård, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.

Virusvarianten omikron har fått en omfattande spridning och visat sig mer smittsam än tidigare varianter. I Sverige har antalet covid-19-fall också börjat öka, och nu visar de nya scenarierna på en ökande smittspridning under vintern 2022 med en topp i mitten av januari. Under samma period väntas även antalet patienter som vårdas för covid-19 inom både slutenvården och IVA-vården öka.

Hur vaccinationsgraden i Sverige utvecklas blir avgörande. Fram till 17 december hade drygt 80 procent av befolkningen från 12 år fått minst två vaccindoser mot covid-19, vilket minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Men skyddet avtar med tiden, särskilt hos äldre, och därför rekommenderas sedan slutet av september en tredje dos, det vill säga en påfyllnadsdos.

Nya smittskyddsåtgärder från 23 december syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas.

Sidan publicerades