Benders logistikcentrum, Umeå

Behovet av personal är stort inom förskola, skola, vård och omsorg.

Fortsatta begränsningar för vissa verksamheter

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort onsdag 9 februari. Men smittspridningen och sjukfrånvaron är fortfarande hög inom förskola, skola, vård och omsorg. Dessa verksamheter får därför hjälp av personal från andra förvaltningar.

Därför kommer flera fritidsgårdar, bad och Kulturskolan inte att kunna öppna upp som vanligt under nästa vecka. Sjukfrånvaron kan även medföra att ytterligare verksamheter kommer att påverkas den närmsta tiden.

Tack vare den personal som arbetar tillfälligt i andra förvaltningar kan Umeå kommun upprätthålla samhällsviktig verksamhet som förskola, skola, vård och omsorg.

Så snart det är möjligt kommer personal att få återgå till sina ordinarie arbetsplatser. Då kan även fritids- och kulturverksamheten öppna upp.

Sidan publicerades