Kaffebönor, närbild

Fortsatt stöd för Fairtrade City

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott har beslutat bevilja 300 000 kronor till fortsatt diplomering och arbete med Fairtrade city under 2022. Från och med 2023 hänskjuts vidare beslut om finansiering till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dagens utskottsbeslut var oenigt.

– Genom att vara en diplomerad Fairtrade city får kommunen en struktur för att arbeta med frågan om etisk konsumtion och rättvis handel. Diplomeringen bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är också ett sätt för Umeå kommun att bidra till att stärka mänskliga rättigheter i länder med extrem fattigdom, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Umeå kommun är diplomerad Fairtrade city sedan 2013. Utöver att ge en struktur för arbetet med etisk konsumtion och rättvis handel, möjliggörs en bred förankring i samhället där kommunen arbetar tillsammans med andra kommuner, näringslivet och andra organisationer, för att gemensamt nå uppsatta mål och få ökade kunskaper i frågan.

Diplomeringen innebär också att kommunen har ett särskilt ansvar att upphandlade produkter ska följa åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet som har ställts upp av Internationella arbetsorganisationen, ILO, men också FN:s barnkonvention, samt principer för rättvis handel.

Umeå kommun har sedan diplomeringen infördes nått en årlig ökning av upphandlade leverantörer för att öka utbudet av produkter med denna märkning. Föreningen för Fairtrade Sverige stödjer kommunerna med bland annat informationsmaterial, kampanjer och utbildning.

I dagsläget är 49 kommuner och tre regioner i Sverige Fairtrade city-diplomerade. Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott var dock oenigt när det gäller fortsatt finansiering av diplomeringen.

– Umeå kommun borde snarast avbryta samarbetet med Fairtrade. Kommuner ska inte stötta enskilda företag och produktmärkningar. Fler och fler kommuner runt om i Sverige inser det orimliga i det här förhållandet, och avslutar samarbetet med Fairtrade. Skellefteå kommun beslutade år 2019 att avsluta samarbetet med Fairtrade. Nu är det dags för Umeå kommun att avsluta detta, säger kommunalrådet Anders Ågren (M), i en kommentar.

Mer information

Sidan publicerades