Vindkraftverk med blånande berg i bakgrunden

Övergång till grön energi är ett fokusområde inom North Sweden Cleantech.

Fortsatt stöd till samverkan inom grön omställning

Umeå kommun beviljar samverkansplattformen North Sweden Cleantech ett fortsatt stöd på 543 000 kronor under 2023. Syftet med plattformen är bland annat att synliggöra och vara en samlande kraft för regionens pågående projekt inom grön omställning.

– North Sweden Cleantech är en viktig plattform som har bidragit till att det numera finns ett hundratal små- och medelstora företag som ligger i framkant när det gäller klimat- och miljövänliga lösningar. Verksamheten är också viktig för att synliggöra den gröna omställningen i norra Sverige samt samarbetet över Kvarken, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

North Sweden Cleantech är en regional innovations-, export- och samverkansplattform som verkar i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun. Samverkansplattformen har funnits sedan 2016 och är en stor satsning för att stötta företag som jobbar med grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från norra Sverige, så kallade cleantech-företag. Umeå kommun har medverkat sedan start tillsammans med Örnsköldsviks kommun och Skellefteå kommun. Andra aktörer i plattformen är bland andra Umeå Energi, Skellefteå Kraft och inkubatorerna Uminova innovation och Arctic Business.

Två större projekt har genomförts sedan 2016:

  • Cleaner Growth, där ett 40-tal nya arbetstillfällen skapades genom tillväxt i de 80–100 bolag som medverkade i satsningen.
  • North Sweden Cleantech – framtidens klimatsmarta innovationsplats, där 130 idéer inom cleantech-området identifierats, 60 idéer tagits vidare, 20 fått stöd av företagsinkubator och 17 nya produkter slutligen lanserats av företagen.

Umeå kommun har intentionen att bidra till näringslivets gröna omställning och till hållbar tillväxt och även intentionen att samarbeta med Örnsköldsvik och Vasa stad inom näringslivsområdet. Båda dessa intentioner uppfylls väl genom samarbetet inom North Sweden Cleantech.

Föreslagen finansiering för Umeå kommun täcker personalkostnader och ett antal aktiviteter:

  • framtagande av slutligt förslag om framtida verksamhet
  • framtagande av ERUF-ansökan för projekt
  • fortlöpande kommunikation
  • genomförande av Cleantech meetup i Skellefteå våren 2023
  • genomförande av Energy Confusion våren 2023
  • medverkan i genomförande av Bioekonomiriksdagen i Umeå
  • samverkan och nätverksbyggande, til exempel Vindkraft i norr, Trädbränslenätverket, Viable Business Hub och Venture Cup

Mer information

Sidan publicerades