Kollage av mottagare av utmärkelsen gott exempel 2021

Funktionshinderrådets goda exempel i år är Åke Svantesson; Kvinnohistoriskt museum, representerat av Maria Hedberg, kommunikatör, och Eli Lindén, projektledare; och Johan Lagrelius, BioFuel Region.

Goda exempel gör Umeå mer tillgängligt

Funktionshinderrådet har delat ut utmärkelsen Årets goda exempel i Umeå till två personer och en verksamhet inom områdena ideell sektor, näringsliv och kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag.

Funktionshinderrådet vill med utmärkelsen Årets goda exempel uppmuntra till ett Umeå där alla får ta del av och bidra till social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbar tillväxt. Det ska vara ett förändringsarbete som på något sätt förbättrar för alla personer, oavsett funktionsförmåga.

Årets goda exempel

Kommunens tillgänglighetsstrateg Elisabeth Nilsson uppmärksammade Årets goda exempel och delade ut blommor och diplom på Funktionshinderrådets temaråd fredag 26 november i stadshuset.

Ideell sektor

Utmärkelsen Årets goda exempel för ideellt arbete går till Åke Svantesson med motiveringen:

”Åke är en engagerad förespråkare för cykelsporten och hans intresse för paracyklar ledde till ett samarbete med parasporten. När fritidshjälpmedlen behöver underhållas kommer Åkes tekniska färdigheter väl till pass. Förutom sin anställning är Åkes ideella insatser såväl inom Obbola IK som parasporten viktiga att betona. Han är delaktig i prova-på-aktiviteter/event som görs inom paraverksamheten i Umeå och regionen. Han drivs av idéer för att nå fler och utveckla verksamheten. Senaste projekt är fysisk aktivitet på äldreboenden. Ett "skötebarn" är SCA Multiarena i Obbola som har många olika aktiviteter, alla i syfte att stimulera till fysisk aktivitet för ung och gammal. Åkes mål är att anläggningen ska utvecklas och vara tillgänglig för så många som möjligt.”

Näringsliv

Utmärkelsen Årets goda exempel för Umeås näringsliv går till Johan Lagrelius, BioFuel Region, med motiveringen:

”Johan Lagrelius har som drivande motor och koordinator samlat och engagerat personer från vitt skilda samhällssektorer och professioner till ett nätverk i frågan om tillgänglighet till laddstationer för fordon. Med sin lyhördhet, idérikedom och problemlösningsförmåga har Johans samarbeten bland annat lett till byggande av tillgängliga laddstationer, skärpta myndighetsföreskrifter och instruktioner för hur tillgängliga laddstationer bör utformas. Johan har bokstavligen satt frågan om otillräcklig tillgänglighet till laddstationer på kartan i Sverige, Skandinavien och inom Europa.”

Kommunal verksamhet

Utmärkelsen Årets goda exempel för kommunal verksamhet går till Kvinnohistoriskt museum med motiveringen:

”Med ett tydligt normkreativt, normkritiskt och normnyfiket arbetssätt tar museet sig an tillgänglighetsarbetet. Eli Lindén, projektledare på Kvinnohistoriska museet är den som tagit initiativ till att starta referensgrupp med deltagare som har egna erfarenheter av vad tillgänglighet kan innebära. Många anser att det är svårt att arbeta med tillgänglighet och visst är det många parametrar att ta hänsyn till. Men kvinnohistoriskt museum ser fördelarna och sprider sitt arbetssätt till andra museer. Tack vare tillgänglighetsarbetet kan fler besökare uppleva och ta del av utställningarnas innehåll.”

Sidan publicerades