Bild på flaska med en barnskyddande förslutning.

Butiken ansvarar för att de farliga kemiska produkter man säljer har rätt förpackning. Barnskyddande förslutningar ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet.

Inspektion ska skydda barn från farliga kemiska produkter

Barnskyddande förslutningar ska finnas på vissa produkter som kan ge allvarliga skador och säljs till allmänheten. Nu ska kommunens miljö­inspektörer kontrollera att butiker i Umeå följer kravet på barnskyddande förslutningar.

Regeln om barnskyddande förslutning gäller för produkter som säljs till allmänheten och har vissa allvarliga hälsofaror, till exempel frätande produkter och produkter som kan ge kemisk lunginflammation. Barnskyddande förslutningar ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet genom att förpackningen kräver viss koordination för att öppnas.

Det är butiken som ansvarar för att de farliga kemiska produkter man säljer har rätt förpackning. Under april och maj 2023 besöker kommunens miljöinspektörer ett antal butiker i Umeå för att kontrollera att det finns barnskyddande förslutningar på alla produkter som omfattas av kravet.

– Alla företag i en leverantörskedja är ansvariga för att en farlig kemisk produkt är korrekt förpackad. Därför är det viktigt att även butiker känner till vilka krav som gäller. Det här gör vi för att minska risken att barn skadas av produkterna, säger miljöinspektören Regina Ulfsparre, Umeå kommun.

Inspektionen är en del av ett nationellt projekt och kommer att genomföras i samarbete med Kemikalieinspektionen.

Sidan publicerades