Röstmottagare hjälper väljare med valkuvert.

Intensivt arbete för valarbetare

Under valet har kommunen engagerat cirka 1 300 röstmottagare. De har i sin tur hanterat 45 000 förtidsröster och rösterna från vallokalerna på valdagen 11 september. Marie Sandström, chef för valkansliet, Umeå kommun, konstaterar att valet till riksdag, region och kommun både har varit intressant och intensivt.

– Det är en otrolig förmån att få att arbeta med ett val och att få vara en del av den demokratiska processen. Det är väldigt mycket som ska klaffa för att valet ska bli transparent och rättssäkert, som vi vill ha det. Till årets val har vi fått en hel del ändrade föreskrifter och eftersom Umeå växer har även trycket i vallokalerna ökat jämfört med tidigare val. Våra röstmottagare har verkligen gjort ett jättejobb som har fått allt att fungera, säger Marie Sandström.

Vid valet i Umeå 11 september fanns det 103 000 röstberättigade i Umeå, varav 99 000 hade rösträtt i riksdagsvalet. Röstningen genomfördes i 72 vallokaler, varav en del var samlokaliserade. En betydande andel av de röstberättigade, cirka 45 000 personer valde att förtidsrösta.

Ambulerande röstmottagare på valdagen, i skyddskläder och med munskydd

Ambulerande röstmottagare på väg att besöka en väljare på valdagen.

Ambulerande röstmottagning

Att ta sig till en vallokal är inte självklart för alla. Umeå kommun arrangerade även röstning på äldreboenden och anstalter. Dessutom gör ambulerande röstmottagare personliga besök hos personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en vallokal. Carina Frohm Larsson, till vardags barnskötare och nu anställd vid valkansliet, fick under valdagen bland annat ge sig ut för att besöka personer som inte kunde ta sig till en vallokal på grund av covidinfektion.

– Det här har känts som en väldigt betydelsefull insats. Alla som vi träffar blir väldigt tacksamma och glada för att vi kommer ut till dem. De allra flesta klarar att hantera röstningsförfarandet själv, precis som i röstningslokalen, men en del behöver vi hjälpa med delar av det praktiska handhavandet med kuvert och valsedlar. Vi som arbetar med det har förstås tystnadsplikt, säger Carina Frohm Larsson.

Marie Sandström berättar att arbetet med ett ordinarie val till riksdag, region och kommun i princip kräver två års förberedelser. Det handlar dels om att fånga upp och möta krav som nya lagar ställer på valprocessen. Till det kommer att volontärer behöver rekryteras och utbildas, röstningslokaler ska besökas, bokas och riggas för röstning. Valsedlar för alla partier ska tryckas upp, med mera.

Händer det att något går fel?

– Det är faktiskt så att inget får gå fel, det är jätteviktigt eftersom det i värsta fall leder till att valet måste göras om. Men självklart inträffar det incidenter. Det kan handla om vanliga missförstånd som gör att valsedlar till en enskild vallokal kommer bort, eller tar slut, eller att någon kommer in och stör i vallokalen. Det är mycket som kan hända, men vi dokumenterar noggrant, följer upp och på det sätter lär vi oss löpande att hantera det som inträffar, säger Marie Sandström.

Vad kan man göra om man upplever att något inte har gått rätt till?

– Om man tycker att något har gått fel vid själva röstningen ska man i första hand prata med valmottagarna i den aktuella lokalen och i andra hand valnämnden som ansvarar för röstningen i kommunen. Det är också möjligt för den som är berättigad att rösta att överklaga valresultatet till valprövningsnämnden.

Mer information

Sidan publicerades