Maria Knutson Wedel, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, visar ett av laboratorierna vid SLU:s forskningsstation på Röbäcksdalen i Umeå för Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Maria Knutson Wedel, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, visar ett av laboratorierna vid SLU:s forskningsstation på Röbäcksdalen i Umeå för Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Fredrik Larsson.

Kommunen och SLU överens om samverkan

Ett avtal om samverkan mellan Umeå kommun och SLU fokuserar på områdena hållbara städer, bioekonomi samt kompetensförsörjning och livslångt lärande.

– Det känns jätteroligt att SLU, en nyckelaktör för hållbarhetsfrågor inom forskning, utbildning och miljöanalys, jobbar tillsammans med Umeå, en kommun med hållbarhet i fokus, säger Maria Knutson Wedel, rektor, Sveriges lantbruksuniversitet.

SLU och Umeå kommun ser ett gemensamt intresse i att Umeå och regionen fortsätter utvecklas till en modern, trygg och attraktiv livsmiljö med innovativa och kunskapsbaserade lösningar.

I den samverkansöverenskommelse som undertecknades 11 april på SLU:s fältforskningsstation på Röbäcksdalen i Umeå pekas tre områden ut som särskilt viktiga:

  • Utveckling av Umeå som hållbar stad
    Planering av grön-blå infrastruktur i städer blir allt viktigare. SLU och Umeå kommun ska fortsatt samarbeta för att öka kunskapen om grön infrastrukturs funktion för vilda djur och växter, och hur bättre planering av den gröna infrastrukturen kan resultera i högre biologisk mångfald och bättre ekosystemtjänster.
  • Bioekonomi – innovation och företagsutveckling inom de gröna näringarna
    För att få Umeå att växa behöver fler idéer och forskningresultat kommersialiseras i nya företag. Green Innovation Park erbjuder en plats där forskare och entreprenörer kan mötas och få tillgång till strukturer och stödsystem för innovation och kommersialisering av idéer.
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande
    Kvalificerade lärare och forskare är en förutsättning för att SLU ska kunna bedriva en verksamhet av högsta internationella klass inom såväl utbildning som forskning och miljöanalys. Att strategiskt ar-beta med kompetensförsörjningsfrågor blir därför en allt viktigare fråga för universitetet. En viktig del i att kunna attrahera nya medarbetare och studenter är att Umeå är en attraktiv kommun att bo och leva i och att de utbildningar som erbjuds håller hög kvalitet och lockar sökande.

– Vi kommer att lyfta fram SLU Umeå och Röbäcksdalen i vår stadsutveckling och göra Röbäcksdalen till en port i vårt arbete med grön infrastruktur, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Olof Bergvall
kommunikatör
Enheten för internkommunikation och ledningsstöd
Sveriges lantbruksuniversitet
072-236 29 15
olof.bergvall@slu.se

Sidan publicerades