Aurora Botnia, färja mellan Umeå och Vasa

Nya färjan Aurora Botnia på väg över Kvarken.

Kryssa med Wasaline över Kvarken

Wasaline, logotyp

Wasaline är ett finskt-svenskt rederi med huvudkontor i Vasa. Rederiet erbjuder kryssningar och smarta fraktlösningar över Kvarken med färjan Aurora Botnia som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Umeå och Vasa. Flexibilitet är en av rederiets styrkor, liksom omsorg om kunder och personal och ett tydligt miljöarbete.

Lär dig mer om kommunbolagen

Kommunala bolag levererar också olika slags samhällservice till dig som bor i kommunen, till exempel; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, kollektivtrafik, hamnläggningar, parkeringar, kulturutbud och mycket annat. Några bolag ägs helt av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter. I en serie artiklar får du veta mer om bolagen i kommunkoncernen.

Läs mer om Umeå Kommunföretag AB och kommunföretagen: www.ukf.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över kommunens och kommunkoncernens organisation: www.umea.se/organisation

Under hösten 2019 började Aurora Botnia byggas, en ny miljövänlig hybrid RoPax-färja. Leverans skedde i augusti 2021. Aurora Botnia är banbrytande på många plan med fokus på miljövänliga lösningar och komfort. En viktig och grundläggande förändring med det nya fartyget är förutom miljöaspekterna även ökad kapacitet på bildäck och fler och snabbare överfarter.

Färjan är ett modernt fartyg med två fraktdäck. Den rymmer cirka 800 passagerare och har en fraktkapacitet på 1 500 filmeter för frakt och bilar. Fartyget är designat för att vara miljövänligt med ett maskineri som körs på en dubbelbränsle- och batterilösning. Den huvudsakliga bränslekällan är flytande naturgas, LNG. Fartyget kommer även att kunna utnyttja biogas.

Allt från design av färjan till passagerarflöde och upplevelse tar hänsyn till miljöaspekterna.
Här är några exempel:

  • flexibel användning av passagerarutrymmen med intelligent ventilation och belysning
  • smarta hamnar och automatisk registrering av bilar
  • smarta hytter
  • miljövänliga material.

Snabbaste och mest hållbara fraktrutten

Gods- och passagerartrafiken mellan Umeå och Vasa har funnits i över 70 år. I dag, när miljöaspekterna är en viktig fråga, är den här rutten smidig och miljövänlig på många sätt. Investeringar i Umeå hamn och i Vasa hamn möjliggör god tillväxtpotential för Wasaline. Företaget kan också erbjuda smidiga intermodala godstransportlösningar ända ner till kontinenten tack vare järnvägskombiterminalen som finns bredvid färjan. Sjöfrakt ut i världen är också möjligt via Umeå och Vasa.

Rederiet hanterar de allra tyngsta och bredaste transporterna på vägarna i Norden. Fartyget har kapacitet att ta ombord upp till 15 meter breda transporter. Lastning är dessutom avsevärt smidigare än tidigare med Aurora Botnia. Fartyget ger utökad fraktkapacitet, snabbare överfartstider, utökad möjlighet för special-/ klassificerade transporter, god kapacitet under hela året och större frekvens med fler avgångar. Koldioxidavtrycket per lastat ton har mer än halverats med Aurora Botnia och det gör transporterna mer miljövänliga för industrin.

Aurora Botnia i hamn, med norrsken på natthimlen

Aurora Botnia i hamn.

Resor för större grupper och enskilda resenärer

Rederiet erbjuder rätt atmosfär, oavsett om det är en konferensdag, ett teammöte, en kick-off eller en rekreationsdag. Ombord på Aurora Botnia kan du glömma rutinerna, nätverka effektivt och koppla av ute till havs. Aurora Botnia erbjuder en unik och inspirerande miljö och bästa möjliga service. Ombord på den nya färjan har resenärer allt som behövs och snäppet extra för att garantera lyckade sammankomster eller nöjesresor. Utrymmena är moderna och utrustade med den senaste tekniken, givetvis även med havsutsikt. Dessutom kan du låta dig väl smaka av god mat och dryck.

Kökspersonal på färja som skrattar

God mat och dryck serveras på Aurora Botnia, självklart med havsutsikt.

Ambitiöst miljöarbete

Wasalines miljötänk genomsyrar hela organisationen och arbetssättet. Rederiet transporterar dagligen både passagerare och gods över Kvarken och är den nordligaste färjeförbindelsen i världen som är i drift året runt. Wasalines rutt går längs Unescos världsarv, i ett vatten med en unik artrikedom. Rederiet har ett stort ansvar för att hålla havet rent för kommande generationer i finska Österbotten och i svenska Västerbotten.

Båda kommunerna på varsin sida om Kvarken visar tydliga miljöinitiativ, med Umeå kommuns mål om att på lokal nivå genomföra Agenda 2030, och Vasa stads ambition att bli klimatneutral senast år 2035. Genom en rad insatser vill Wasaline dra sin del av lasset och vara en del av Umeå kommuns och Vasa stads strategier och initiativ för miljön.

Mer information

Sidan publicerades