Kvinna lämnar returmaterial på återvinningsstation.

Foto: Bildbyrån Scandinav

Läs ny avfallsplan för ett hållbart samhälle

Det finns en ny avfallsplan för Umeå och andra kommuner i Umeåregionen, ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle där avfall hanteras som en resurs. Planen berör dig och alla som bor och verkar här. Läs en förenklad version av planen, mål för att hantera avfall och hur vi ska nå målen.

Avfallsplanen informerar om hur vi hanterar avfall för en hållbar framtid och hur du kan bidra.
Planen beskriver hur vi ska

  • förebygga avfall
  • använda resurser effektivt och hållbart
  • jobba med återvinning så att råvaror kan användas i nya produkter.

Kortversionen presenterar målen i korthet, vad vi som kommun ska göra för att nå målen och vad du kan göra för att hjälpa till. Där finns också information om hur vi ska följa upp att vi har nått målen.

Avfallsplanen har tagits fram av Umeå kommun tillsammans med andra kommuner och det kommunala bolaget Vakin och den började gälla 1 januari 2021.

Mer information

Läs avfallsplanen i kortversion och hela avfallsplanen med handlingsplan och övriga bilagor: www.umea.se/avfallsplan

Läs mer om miljömålen: www.umea.se/miljomal

Avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-12-21.

Sidan publicerades