Flygbild över Umeå centrum och älven, med positiv prognospil

Ljus prognos för företag

Umeå är en av Sveriges snabbaste växande städer, med en stark befolkningsutveckling, företag med höga förädlingsvärden och en närmast unikt jämn branschfördelning. Det visar en rapport från företaget Bisnode som kommunen presenterade för det lokala näringslivet under lunchseminariet Pulsen på.

– Det är väldigt många pusselbitar som behöver falla på plats för att en stad ska växa. Det behövs goda livsvillkor och en diversifierad arbetsmarknad med representation av många olika branscher och sektorer. Allt detta har Umeå. Att staden har varit attraktiv under lång tid drar dessutom till sig människor per automatik, vilket i sin tur lockar nya företag och organisationer, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Statistiken från rapporten visar bland annat att Umeå har en bra tillväxt i förädlingsvärde som ökade med 63 procent under perioden 2014–2019, vilket slår riksgenomsnittet på 52 procent. Antalet anställda ökade med 13 procent och antalet företag med 28 procent, vilket är i paritet med riket i stort.

Företagen i Umeå kommun har högst förädlingsvärde av de 44 kommunerna i norra Sverige och står för hela 25 procent av den förädlingen.

Flest anställda i Umeå finns inom bygg- och detaljhandel. Detaljhandel och företagstjänster växer mest i antal anställda. Snabbast växande i anställda är fastigheter, IT/telekom och företagstjänster. När det gäller förädlingsvärde är det verkstad, företagstjänster och energi som växer snabbast.

Umeå har ett näringsliv som har en lite högre andel i växande sektorer och något mindre i krympande sektorer än snittet för Sverige, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Branschbalansen i Umeå är för närvarande i det närmaste idealisk både för näringslivet totalt och för de nystartade företagen. Sammantaget uppkommer 3 300 nya anställningstillfällen i kommunen på tre år, vilket gör att Umeå är den starkast växande kommunen i Sverige.

För att näringslivet ska ha möjlighet att anställa och växa så krävs det också en tillväxt vad gäller arbetskraft, personer i arbetsför ålder. Under perioden 2014–2019 ökade antalet invånare i arbetsför ålder i Umeå med 5 procent, vilket ska jämföras med 4 procent för riket som helhet. Bland norrlandskommunerna var det bara Östersund som också visade tillväxt. Där växte denna del av befolkningen med 2 procent under perioden.

Andelen av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning uppgår till 50,3 procent i Umeå, vilket är drygt 10 procentenheter högre än riket i stort.

Rapporten konstaterar också att företagsklimatet i många andra kommuner i norra Sverige och i Västerbotten ser betydligt besvärligare ut. Men, Peter Juneblad anser inte att Umeå växer på bekostnad av andra närliggande kommuner. Situationen är snarare den omvända.

– När Umeå växer så skapas en översvämningseffekt, som sprider sig till andra kommuner. Hade inte Umeå varit en stark tillväxtmotor så hade läget varit betydligt sämre i vårt län. Det kan finnas konkurrens mellan kommuner inom många områden, och det är bra. Men ur ett tillväxtperspektiv finns det inga motsättningar mellan olika kommuner, mellan stad och landsbygd. Vi drar nytta av varandra, säger Peter Juneblad.

Peter Juneblad, näringslivschef, och Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun, under seminariet Pulsen på.

Peter Juneblad, näringslivschef, och Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun, under seminariet Pulsen på.

Sidan publicerades