En scen med diverse rekvisita, Umecom medborgarverkstad

Foto: Ida Hillebjörk, Umecom medborgarverkstad

Medborgare ska vara med och utveckla goda livsmiljöer

När en stad som Umeå växer behöver goda livsmiljöer skapas och utvecklas. Umeå kommun tar med innovationsplattformen Social Progress Innovation Sweden sikte på en framtid där du och alla andra Umeåbor tar en aktivare roll för att utveckla staden. Umecom medborgarverkstad är en av Umeås metoder för att åstadkomma det.

För att förstå de komplexa problem städer ställs inför behöver vi förstå vår omvärld. Tittar vi 50 år tillbaka i tiden har mycket förändrats i vårt samhälle som påverkar en kommuns uppdrag. Globala megatrender som klimatförändringar, globalisering, migration, urbanisering, individualisering och digitalisering är stora utmaningar som också kräver förändrade arbetssätt.

Dagens kommuner måste jobba utmaningsdrivet, samarbetsbaserat och utforskande. För det här krävs mod att testa nya arbetssätt. Att jobba med innovation i kommunala verksamheter handlar om att skapa omställningsförmåga och framför allt om att göra övergripande perspektivbyte i hela organisationen, traditionellt har kommuner jobbat inifrån sin organisation och ut till medborgarna. Nu måste arbetet utgå från medborgarna och in i kommunorganisationen. Kommuner behöver inkludera det organisationen ytterst är till för mycket mer i sitt utvecklingsarbete. Till det kommer att kommuner måste jobba mycket mer över gränser; organisationsgränser, kompetensgränser och perspektivgränser.

Med allt det här som grund utvecklas just nu Umecom, där ambitionen är att skapa en medborgardriven community där kommunen tillsammans med företag, föreningar, forskare och frifräsare tillsammans samagerar för att tillsammans finna lösningar på stadens komplexa hållbarhetsutmaningar.

– Vi vill skapa en tvärdisciplinär arena som kopplar ihop idéer med kunskap, människor, verktyg och kraft. Allt för att vi i Umeå tillsammans ska bli del av lösningen på de komplexa problemen i vår växande stad, säger Ellen Grahn, projekt­ledare, innovationsplattformen Social Progress Innovation Sweden.

Sidan publicerades